שינוי תעסוקתי בגישה המוטיבציונית

שינוי תעסוקתי בגישה המוטיבציונית

תאריך התחלה 
04/07/2017
תאריך סיום 
25/07/2017
שלישי
09:00-15:30
24
שעות
3
מפגשים
מועד מפגש 
1
04/07/2017
יום ג'
מועד מפגש 
2
18/07/2017
יום ג'
מועד מפגש 
3
25/07/2017
יום ג'
סוג קורס 
קורסי העמקה
שם המוסד 
המכללה האקדמית ת"א- יפו
שם המחלקה 
ג'וינט ישראל- תבת
שם רכז הקורס 
ליטל אזשי ואביטל אבישר
אוכלוסיות יעד 
מקדמי תעסוקה-פרט, אחראי הדרכה, רכזי קידום, מנהלי מרכזים, מנחי קבוצות, חונכים
0

תיאור

מטרת הקורס 

על מה ולמה? בקורס נכיר גישות ותפיסות פסיכולוגיות מגוונות עליהם מבוססת העבודה היומיומית של מקדמי התעסוקה עם המשתתפים (פסיכולוגיה חיובית, גישת הכוחות, הגישה המוטיבציונית ועוד).

בקורס נתרגל כלים בליווי תעסוקתי המבוססים על הגישות השונות וכיצד טכניקות העבודה של הגישות הללו יכולות לסייע להתמודדות עם חסמים בקרב המשתתפים. נתרגל ונתאמן בכלים שונים לסיוע בתהליכי שינוי תעסוקתי משמעותי.

כיצד נעבוד בקורס? נלמד ידע תיאורטי, נתנסה בטכניקות התערבות על מקרים מהשטח ונלמד למידת עמיתים. המשתתפים יתבקשו להביא מקרים עליהם נעבוד לאורך הקורס, וכן יתבקשו לבצע מטלת בית יישומית עם משתתף אותו הם מלווים

תכנים מרכזיים:

מפגש 1 - מושגים בתהליכי שינוי – מבוא ותיאוריה, ספירלת השינוי, על חיזוקים ואישורים.

מפגש 2 - רוח הגישה המוטיבציונית ועקרונות מרכזיים, 4 משוטים – אסטרטגיות מרכזיות של הגישה המוטיבציונית, אמביוולנציה- איך זה נראה ואיך מתמודדים?

מפגש 3 - היכרות עם גישת הכוחות, "האור בקצה" ותרגול "שאלת הנס"

תנאי הסף: 
בוגרי קורס ליווי ואימון אישי להשתלבות בעבודה ופיתוח קריירה וקורס מבוא. בעלי ותק של לפחות חצי שנה בתפקיד.
מיקום הקורס 
המכללה האקדמית ת"א יפו
כתובת לפניות 

עירית מור

טלפון 
02-6557105
דואר אלקטרוני 
מחזורים נוספים 

מחזור 2- דצמבר 2017
החל 
11/12/2017
עד 
25/12/2017
מועד מפגש 
1
11/12/2017
יום ב'
מועד מפגש 
2
18/12/2017
יום ב'
מועד מפגש 
3
25/12/2017
יום ב'