מסוגלות תעסוקתית - כלים יישומיים

מסוגלות תעסוקתית - כלים יישומיים

תאריך התחלה 
21/11/2017
תאריך סיום 
28/11/2017
שלישי
09:00-15:30
16
שעות
2
מפגשים
מועד מפגש 
1
21/11/2017
יום ג'
מועד מפגש 
2
28/11/2017
יום ג'
סוג קורס 
קורסי העמקה
שם המחלקה 
ג'וינט ישראל- תבת
שם רכז הקורס 
שלי זוסמן וליטל אזשי
אוכלוסיות יעד 
מקדמי תעסוקה - פרט, מעסיקים, מנהלי מרכזים, אחראי הדרכה, רכזי קידום, מנחי קבוצות
0

תיאור

מטרת הקורס 

על מה ולמה? "מסוגלות תעסוקתית הינה קשת היכולות והכישורים המסייעת לאדם להתקבל למקום עבודה ולעבוד בו. מעבר לעצם היכולת להשיג עבודה, מתייחסת מסוגלות תעסוקתית בדרך כלל גם לכושרו של אדם לשמור על מקום עבודתו, להתמיד ולהתקדם בו, או להתקבל למקום עבודה חדש, ככל שיש בכך צורך".
(מתוך נייר עמדה- מסוגלות תעסוקתית ועידוד תעסוקה: השלכות למציאות הישראלית, 2009. פרופ' יוסי תמיר ועו"ד זוהר נוימן. קבוצת המחקר במדיניות חברתית, האוניברסיטה העברית, בית הספר לעבודה סוציאלית)

בקורס נבחן מהי מסוגלות תעסוקתית ונרחיב את ההגדרות לכישורים הנכללים בה, נבדוק האם יש הבדל בין מסוגלות תעסוקתית לשילוב בעבודה למסוגלות תעסוקתית בתהליכי קידום בעבודה. נתמקד בשינויים החלים בעולם העבודה והשפעתם על המסוגלות התעסוקתית הנדרשת מעובד.

בקורס נכיר ונתרגל כלי לאבחון מסוגלות תעסוקתית עם משתתפים ונלמד כיצד לעבוד עם משתתפים על שיפור מסוגלות תעסוקתית

ננתח סוגיות בעבודה עם משתתפים על מסוגלות תעסוקתית ונתרגל דרכי התמודדות

כיצד נעבוד בקורס? סדנה חווייתית תוך שילוב ידע, סימולציות, תרגול ולמידת עמיתים

תכנים מרכזיים

מפגש 1 - היכרות עם המושג ורכיבי המסוגלות התעסוקתית, מיומנויות זיהוי ומיפוי המסוגלות התעסוקתית, מאבחון לפעולה – דרכים לשיפור המסוגלות התעסוקתית

מפגש 2 - משימות לפיתוח מיומנויות המסוגלות התעסוקתית, שלבי העבודה עם משתתף על מסוגלות תעסוקתית, התנסות באימון סקאלה, מסוגלות תעסוקתית בעולם עבודה משתנה.

מיקום הקורס 
המכללה האקדמית ת"א יפו
כתובת לפניות 

עירית מור

טלפון 
02-6557105
דואר אלקטרוני