קורס ליווי קבוצת תעסוקה

קורס ליווי קבוצת תעסוקה

תאריך התחלה 
29/11/2017
תאריך סיום 
13/12/2017
רביעי
09:00-15:30
24
שעות
3
מפגשים
מועד מפגש 
1
29/11/2017
יום ד'
מועד מפגש 
2
06/12/2017
יום ד'
מועד מפגש 
3
13/12/2017
יום ד'
סוג קורס 
קורסי העמקה
שם המוסד 
המכללה האקדמית ת"א- יפו
שם המחלקה 
ג'וינט ישראל- תבת
שם רכז הקורס 
יעל סמוני ויעל חייט
אוכלוסיות יעד 
מקדמי תעסוקה המלווים קבוצות בעבודתם (פרט, הכשרות, קהילה וכו')
0

תיאור

מטרת הקורס 

על מה ולמה? מרכיב העבודה הקבוצתית מתקיים בתוכניות תעסוקה רבות, בהן נדרש מקדם התעסוקה ורכז התוכנית לליווי סדנה קבוצתית ועבודה עם מנחה קבוצות.

למי מיועד? מקדמי תעסוקה ורכזים אשר מפעילים בתכניתם מסגרת קבוצתית ועובדים עם מנחי קבוצות

בקורס נגדיר מהו תפקיד מלווה הקבוצה, מהם תחומי האחריות של מקדם התעסוקה בשלב טרום הסדנה, במהלכה ואחריה, נתרגל התערבות רצויה בתהליך הקבוצתי ונבחן כיצד לייצר המשכיות עם תום הסדנה.

כיצד נעבוד בקורס? הקורס יועבר באופן פעיל וחוויתי המשלב ידע תיאורטי, מודלים בעבודה קבוצתית עם משחקי תפקידים, תרגולים והתנסות, ניתוחי מקרה וביצוע מטלות אישיות.

תכנים מרכזיים

מפגש 1  -כוחה של קבוצה וייחודיות קבוצת תעסוקה, מושגי יסוד בקבוצה ומודלים של קבוצות תעסוקה.

מפגש 2 - אפיון וזיהוי צרכי הדרכה, יחסי גומלין בין מנחה למלווה והגדרת תפקיד מלווה, פגישת תיאום ציפיות בין מלווה למנחה ותפקידים בקבוצה

מפגש 3 - התערבויות בקבוצה, ניתוח אירוע: מהקבוצה לפרטני ומהפרטני לקבוצתי

תנאי הסף: 
בוגרי קורס מבוא לתפקידים בתעסוקה או שעברו את תכנים זהים במסגרת התוכנית
מיקום הקורס 
המכללה האקדמית ת"א יפו
כתובת לפניות 

עירית מור

טלפון 
02-6557105
דואר אלקטרוני