הטמעת התכנית "אשת חיל" במשרד הרווחה והשירותים החברתיים

הטמעת התכנית "אשת חיל" במשרד הרווחה והשירותים החברתיים