אבחון מותאם תרבות (אמ"ת): סקירת ספרות בין לאומית על תהליכי מיון - לעבודה ובחינת השלכותיה בהקשר הישראלי

אבחון מותאם תרבות (אמ"ת): סקירת ספרות בין לאומית על תהליכי מיון - לעבודה ובחינת השלכותיה בהקשר הישראלי