אבחון מותאם תרבות

אבחון מותאם תרבות

 
אוכלוסיות יעד
0
 
שלב פיתוח
 
 
שותפים
0
 
מוקדים בארץ
0

על התכנית

ג'וינט ישראל- תבת ביצעה מחקר השוואתי לבחינת תוקף ומידת ההטיה התרבותית הנגרמת מכלי מיון שונים בתהליך הקבלה לעבודה. במסגרת מחקר ההמשך החלה תכנית לפיתוח כלי מיון שוויוניים יותר ובעלי תוקף למיון כוח אדם בקבלה לעבודה. כך פותחה סדרה של כלי מיון חלופיים, במטרה לסגור את הפערים בין קבוצות תוך כדי שמירה על היכולת לנבא תפקוד בעבודה ואף שיפורה.
 מטרת התכנית היא לאתר ולפתח כלי מיון שוויוניים יותר ובעלי תוקף, שיסייעו לאפשר שוויון הזדמנויות לכלל האוכלוסיות בקבלה לעבודה, וכן לסייע למעסיקים בקליטת מועמדים מקבוצות אוכלוסייה מגוונות לתפקידים שונים, שהקבלה אליהם מותנית במבחני מיון, ולסייע לאוכלוסיות מגוונות בשלב הקבלה לעבודה.
 

סיפורים מהשטח

מוקדים בארץ