מחקר הערכה על תכנית סטרייב – ישראל: דו"ח ביניים על הסדנאות לשינוי עמדות במרכזי סטרייב תל – אביב וחיפה וסיכום ראיונות עם אנשי צוות במרכז סטרייב תל אביב

מחקר הערכה על תכנית סטרייב – ישראל: דו"ח ביניים על הסדנאות לשינוי עמדות במרכזי סטרייב תל – אביב וחיפה וסיכום ראיונות עם אנשי צוות במרכז סטרייב תל אביב