מפתח:מאפיינים סוציו-דמוגרפיים ותעסוקתיים של הפונים והפעילות במרכזים

מפתח:מאפיינים סוציו-דמוגרפיים ותעסוקתיים של הפונים והפעילות במרכזים