מפתח: המעסיקים שהשתמשו בשירותי התכנית: מאפיינים, נתוני העסקת חרדים, השימוש בשירותי התכנית ושביעות הרצון משירותים אלו

מפתח: המעסיקים שהשתמשו בשירותי התכנית: מאפיינים, נתוני העסקת חרדים, השימוש בשירותי התכנית ושביעות הרצון משירותים אלו