בעלי מוגבלות צעירים בישראל: השתלבות בתעסוקה, משאבים, חסמים וצרכים

בעלי מוגבלות צעירים בישראל: השתלבות בתעסוקה, משאבים, חסמים וצרכים