למרחק

למרחק

 
אוכלוסיות יעד
0
 
שלב פיתוח
 
 
שותפים
0
 
מוקדים בארץ
0

על התכנית

האתגר העיקרי כיום בטיפול בתעסוקת יוצאי אתיופיה אינו השילוב בתעסוקה אלא קידומם של יוצאי אתיופיה העובדים בעבודות שאינן תואמות את כשוריהם.לאור זאת הוקמה תכנית למרחק. התוכנית מתבססת על מודלים קימים שפותחו בג'וינט ישראל-תבת ובארגונים אחרים והוכחו כמוצלחים עבור אוכלוסיית העולים ואוכלוסיות דומות אחרות.
הקו המנחה את התוכנית הוא תעסוקת הפרט לטווח הרחוק תוך שאיפה ליצירת מסלול "קריירה" להתקדמות מקצועית וכלכלית בשוק העבודה. במסגרת התכנית, רכז מטעם התכנית מעניק לצעירים יוצאי אתיופיה המשתתפים בתכנית, ליוי אישי וייעוץ תעסוקתי עד לבניית תכנית אישית לצורך פיתוח הקריירה.
 
 

חומרים מקצועיים

שותפים

משרד הכלכלה והתעשייה

משרד הכלכלה והתעשייה הוקם בשנת 1949 בשם "משרד התעשייה", המשרד הוא אחד המשרדים הכלכליים ובו מרוכזים כלים לעידוד הצמיחה הכלכלית של ישראל.  לאתר משרד הכלכלה לחצו כאן 

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

ייעודו של משרד הרווחה הוא להגן, לשקם ולסייע לכל אדם, משפחה וקהילה הנתונים במצבי משבר זמני או מתמשך מפאת מוגבלות, עוני והדרה, סטייה חברתית, קשיי תפקוד, אבטלה, אפליה או ניצול. לאתר המשרד לחצו כאן 

מוקדים בארץ