תעסוקת צעירים

תעסוקת צעירים

 
אוכלוסיות יעד
 
 
מחקרים
0
 
מוקדים בארץ
0

אודות

מניתוח נתוני שיעור השתתפות האוכלוסיות שאינן משתתפות בכוח העבודה בישראל, בולט מספרם הגדול של צעירים (בגילאים 22-34), שאינם נמצאים בכוח העבודה ומהווים כ-220,000. יש לזכור, כי מספר זה איננו כולל סטודנטים ואנשים המשרתים בצבא. בסך הכול הצעירים מהווים כ-30% מאלה שאינם משתתפים בכוח העבודה. כשלושה רבעים מתוכם הן נשים. 

נראה שיש סיבות רבות לכך שצעירים במספר כה גדול אינם משתתפים בכוח העבודה: העלייה בגיל הנישואין, הנוהג של צעירים רבים לנסוע לחו"ל לאחר השירות הצבאי, לפני הכניסה למסגרת נוספת של לימודים ו/או עבודה, הלגיטימציה לפרק זמן של "חיפוש עצמי" וכן חוסר האטרקטיביות של שכר המינימום המשולם למתחילים. בכל זאת, התופעה בכללותה מעוררת דאגה, בעיקר כאשר מדובר בצעירים שהסביבה או המשפחה אינם יכולים לתמוך בהם ולכוונם לקראת השתלבות בתעסוקה, כגון עולים או חרדים, צעירים מהמגזר הערבי, צעירים בוגרי פנימיות, חסרי עורף משפחתי, או נערות במצוקה. 
ג'וינט ישראל- תבת יחד עם שותפיו משרד הכלכלה, משרד הרווחה, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי ומשרד משפטים מפתחים תכניות ושירותים עבור צעירים, נשים וגברים בגילאי 22-34. תכניות אלו מטרתן לסייע להם להתגבר על החסמים המקשים על השתלבותם וקידומם בשוק התעסוקה.  באמצעות לימודים, הכוונה וקידום תעסוקתי, מתוך הבנה שפרנסה וקידום בתעסוקה הם המפתח ליציאה ממעגל העוני ולמוביליות חברתית. 
 

מוקדים בארץ