תכניות לכלל האוכלוסייה

תכניות לכלל האוכלוסייה

 
אוכלוסיות יעד
 
 
מחקרים
0
 
מוקדים בארץ
0

אודות

שוק העבודה בעשורים האחרונים מתאפיין בדינאמיות גבוהה, בחדירה של טכנולוגיות חדשות בקצב מהיר ובהתיישנות של כישורי עובדים. אופי זה של שוק העבודה מצריך עדכון מתמיד של כישורי העובדים כדי לשמר את יכולתם להיות פרודוקטיביים ותחרותיים ולהתקדם בשוק העבודה. לעתים קרובות עובדים המחזיקים במשלחי יד המוגדרים כ"בלתי מקצועיים", או חלק ניכר מהעובדים במקצועות המוגדרים "שירותים ומכירות", אינם שייכים למעגל הזוכה לאפשרויות שונות לעדכון כישורים.
נתונים עדכניים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מלמדים כי 8% מהעובדים בישראל מוגדרים כעובדים בלתי מקצועיים, ועוד כ-20% עובדים בעבודות המוגדרות כשירותים ומכירות.  יש לציין כי לחלק מ-500 אלף עובדים נוספים, המוגדרים כעובדים מקצועיים, גם אין תמיד האפשרות לעדכן את כישוריהם המקצועיים, ובמיוחד כישורים שאינם ספציפיים למקום העבודה.
בישראל, אף ששיעור ההשתתפות בכוח העבודה נמצא במגמת עלייה (עומד על 78% כיום), יש במקביל גם עלייה במספר המשפחות העובדות שבכל זאת נשארות עניות (64% ע"פ דוח בנק ישראל). נכון לשנת 2011, 550 אלף עובדים בגיל העבודה (64-25) השתכרו עד שכר מינימום, מתוכם כ-350 אלף בעלי השכלה עד תעודת בגרות, משמעות הדבר שכרבע מהעובדים במדינת ישראל מרוויחים שכר מינימום ומטה. נוסף על כך בשנים האחרונות חלה ירידה במוביליות של העשירונים הנמוכים, כמו גם 
ג'וינט ישראל- תבת יחד עם שותפיה מפתחת מודלים ושיטות עבודה לשילוב ולקידום תעסוקתי של אוכלוסיות בעלות שיעור השתתפות נמוך בשוק העבודה. כמו כן אנו פועלים  להטמיע כלים ושיטות אלו בממשלה, בעסקים ובתכניות תעסוקה בשדה העשייה, לשם קידום תעסוקתי של עובדים בשכר נמוך וצמיחה כלכלית במשק. 
 

סיפורים מהשטח

מוקדים בארץ