אנשים עם מוגבלויות

אנשים עם מוגבלויות

 
אוכלוסיות יעד
 
 
מחקרים
0
 
מוקדים בארץ
0

אודות

אנשים עם מוגבלות הינם אנשים המתמודדים עם בעיה פיזית, נפשית, חושית או שכלית. בישראל חיים למעלה מ-1,000,000 אנשים עם מוגבלות בגילאים העבודה (21-64) אך רק מחציתם משולבים בשוק התעסוקה, לעומת כ-72% בקרב אנשים ללא מוגבלות. מי שכבר כן בחר לצאת לעבודה, משתכר בממוצע 1,400 ₪ פחות מאדם עובד ללא מוגבלות. (ע"פ אנשים עם מוגבלות- עובדות ומספרים, ג'וינט ישראל- מסד נכויות ומכון מאיירס- ג'וינט- ברוקדייל 2014). 
שיעור התעסוקה הנמוך של אנשים עם מוגבלות, בשילוב רמות שכר נמוכות בהשוואה לשכר של אנשים עובדים ללא מוגבלות, גוזרים על אנשים עם מוגבלות מחייה ברמת עוני דרמטית ותלות בקצבאות. כך למשל 54% מקרב אנשים עם מוגבלות מדווחים על הקושי בכיסוי ההוצאות החודשיות של משק הבית. 
ג'וינט ישראל- תבת יחד עם שותפיו: משרד הכלכלה, משרד הרווחה, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי ומשרד משפטים מפתחים תכניות עבור אנשים עם מוגבלות המעוניינים להשתלב בשוק התעסוקה. התכניות המפותחות אצלנו מתמקדות ביכולות התעסוקתיות ולא במגבלה הבריאותית או במה שהמשתתפים אינם מסוגלים לעשות. גישה הוכיחה עצמה בשילובה של אוכלוסייה זו בשוק התעסוקה. 
מן הצד השני, קיימים המעסיקים, גישתו של הארגון הינה גישה שבסיסה עסקי, בכדי שאנשים אלו יוכלו להשתלב לאורך זמן במקום העבודה חייב להתקיים מצב שבו תפוקות אנשים אלו תהיינה גדולות מהוצאות המעסיק, במקביל, אותו מעסיק חייב להיות בעל הבנה ומחוייבות לחשיבות ולצורך בשילוב אנשים עם מוגבלות בקרב הקהילה ובמעגל התעסוקה.
התכניות המפותחות בג'וינט ישראל- תבת מיועדות למי שנקבעו לו לכל הפחות 20% נכות רפואית , מקבלי קצבת נכות כללית ומי שרופא מוסמך מטעם משרד הבריאות קבע כי אילו היה מגיש תביעה לנכות במוסד לביטוח לאומי היה זכאי ל- 40% נכות לפחות. עם זאת, בשנים האחרונות הורחבו התכניות גם לאנשים אשר מצהירים על עצמם כאנשים עם מגבלה המפריעה להם להשתלב או להתקדם בשוק התעסוקה. כך או כך, הסתכלות הינה רחבה והיא ממוקדת בבחינת היכולות התעסוקתיות של האדם ולא קובעת את אופי השירות לפי המגבלה הרפואית איתה הוא מתמודד. כל זאת ברגישות ובשותפות מלאה עם המשתתף מתוך הבנה שפרנסה וקידום בתעסוקה הם המפתח ליציאה ממעגל העוני ולמוביליות חברתית.
 

מחקרים

מוקדים בארץ