חרדים

חרדים

 
אוכלוסיות יעד
 
 
מחקרים
0
 
מוקדים בארץ
0

אודות

האוכלוסייה החרדית בישראל מונה כ-850,000 נפשות המהווים כ-10% מכלל האוכלוסייה, כ-270,000 מהם נמצאים בגיל העבודה. האוכלוסייה החרדית צומחת בקצב העולה על כ-%4.5 בשנה, לפיכך, תוך כעשרים שנה היא צפויה להוות כ-18% מכלל האוכלוסייה בישראל.  
כיום רק כ-45% מהגברים החרדים משולבים בשוק העבודה, לעומתם הנשים כבר עומדות על כ-73%, אך רובן הגדול משולבות במשרות חלקיות ובשכר נמוך המהווה כ-2/3 מהשכר הממוצע מכלל האוכלוסייה היהודית. 
שיעור התעסוקה הנמוך של גברים חרדים, המלווה ברמות שכר נמוכות המאפיינים את כלל המגזר החרדי, גוזרים על האוכלוסייה החרדית מחייה ברמת עוני דרמטית ביחס לכלל האוכלוסייה בישראל.
ג'וינט ישראל- תבת מפתח תכניות ושירותים עבור נשים וגברים חרדים במטרה לשלבם ולקדמם בשוק התעסוקה באמצעות לימודים, הכוונה וקידום תעסוקתי, כל זאת מבלי לפגוע באורך החיים החרדי. אנו פועלים מתוך הקהילות החרדיות ולמענן במקצועיות וברגישות רבה. לכן כל צוותי השטח שלנו הינם חרדים, מתוך הבנה שפרנסה וקידום בתעסוקה הם המפתח ליציאה ממעגל העוני והמוביליות החברתית. 
 

מחקרים

מוקדים בארץ