Knowledge Development and Training Resources

מאגר ידע

מאגר הידע באתר הוא חלק מייעודה של ג'וינט-תבת להוביל שינוי בר-קיימא בשוק העבודה בישראל ולהוות מרכז לפיתוח ידע, תפיסות ושיטות יישומיות בתעסוקה ולהפצתם. 
מאגר הידע של תבת כולל חומרים במגוון התחומים בהם אנו עוסקים: חומרי הדרכה וכלים לאנשי מקצוע בתחום התעסוקה, מחקרים מקדימים ומחקרים מלווים לתכניות תבת השונות, חומרים מקצועיים מימי עיון, סרטונים ועוד.

מוזמנים להכנס, לחפש ולקרוא.

 • מחבר/ים:
  דליה מנדלר וויהודית קינג
  יוני 2012

  התכנית "רשות מקדמת תעסוקה, השכלה וקהילה" היא תכנית שמטרתה קידום התעסוקה של תושבי - - העיר באמצעות בניית תשתית קהילתית יישובית.  בינואר 2007 החלה התכנית לפעול במתכונתה הנוכחית בהובלה מקצועית ובמימון תבת.  התכנית נמנית עם תכניות התשתית של תבת ומופעלת

 • מחבר/ים:
  גלעד מלאך
  יוני 2011

  תוכנית "ברכה בעסקים" נועדה לסייע ליזמים ובעלי עסקים חרדים בפתיחת ובפיתוח עסק עצמאי. התוכנית הינה מיזם משותף של הג'וינט ומשרד התמ"ת הפועל בחסות תב"ת (תנופה בתעסוקה) החל משנת 2006. מקורה של התוכנית הוא בפרויקט של מט"י ירושלים לעידוד יזמות במגזר החרדי שהחל לפעול בשנת 1997.

 • מחבר/ים:
  יעל גולדפרב
  אפריל 2011

  מחקר ההערכה הנוכחי נערך כ-5 שנים לאחר פתיחת מסלולי הלימוד הראשונים, והוא נועד לבחון את הצלחת התוכנית ביחס למימוש מטרותיה. ההערכה מציגה תמונה מקיפה של הפעילות ואת נקודת המבט של כל הגורמים אשר לקחו בה חלק – הסמינרים, המעסיקים, הסטודנטיות והבוגרות והיא מסייעת בגיבוש הצעות לשיפור התכנית והפעלתה בהמשך, לאור פוטנציאל ההתרחבות שלה וגיבוש תוכנית תמיכה רחבת היקף (תוכנית ח"ן).

 • מחבר/ים:
  מיכל פנט-פלג
  יולי 2010

  פרסום זה מסביר את תפקיד האימון הפרטני והקבוצתי (personal & group coaching) בתכניות השבה לתעסוקה, מפרט את ההבדלים בינו לבין אימון אישי אחר ומתאר את היסודות התיאורטיים של תחום האימון והליווי האישיים. בהמשך מובאים שלושה סיפורי מקרה אופייניים ודיון בכמה סוגיות הקשורות בפרקטיקה של הליווי ושל האימון דרך ניתוח הסיפורים.

 • מחבר/ים:
  נועם פישמן ויהודית קינג
  מרץ 2010

  אחת הסיבות האפשריות לתת-התעסוקה בקרב יוצאי אתיופיה היא אי הצלחתם במבחני מיון למשרות הנחשבות כטובות. בעיה זו מקבלת ממדים משמעותיים לאור העובדה שמספר גדל והולך של מעסיקים במגזר הציבורי וגם בחברות פרטיות משתמשים בכלי המיון ובשירותים של מכוני מיון תעסוקתי בתהליך בחירת מועמדים מתאימים למשרות פנויות.

 • מחבר/ים:
  ד"ר חגית סופר-פורמן
  יוני 2009

  מסמך זה מהווה דו"ח שלישי במסגרת מחקר הערכה של תכנית "מפתח" שנערך על-ידי מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת. במסגרת הדו"ח הראשון  הוצגו מאפייני הרקע של המשתתפים בתכנית, החסמים לתעסוקה ונתונים לגבי הפעילות במרכזי התוכנית. במסגרת הדו"ח השני הוצגו נתונים המתייחסים להשתלבות המשתתפים בתכנית בשוק העבודה שישה עד תשעה חודשים לאחר תחילת ההשתתפות בתכנית.

 • מחבר/ים:
  מיכל טבקמן
  דצמבר 2008

  על מנת לאפשר לסטודנט עם מוגבלות נגישות להשכלה גבוהה יש לשלב שלושה מעגלים של נגישות:
  - עבודה משותפת של היחידות נותנות השירות לסטודנטים בתוך האוניברסיטה.
  - קשר ועבודה משותפת עם הקהילה האוניברסיטאית המנהלית והאקדמית, ו–
  -  קשר עם שירותים ציבוריים בקהילה — משרדי ממשלה ועמותות.

  נגישות להשכלה גבוהה לא יכולה להיות שלמה ללא שלושת מעגלי העבודה שהוזכרו.

 • מחבר/ים:
  ד"ר חגית סופר-פורמן
  יוני 2008

  מסמך זה מהווה דו"ח שני במסגרת מחקר הערכה של תכנית "מפתח" שנערך על-ידי מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת. במסגרת הדו"ח הראשון הוצגו מאפייני הרקע של המשתתפים בתכנית במהלך ששת חודשי הפעילות הראשונים, החסמים לתעסוקה כפי שעלו בתחילת ההשתתפות ונתונים לגבי הפעילות במרכזי התוכנית.

 • מחבר/ים:
  יהודית קינג ניר גזית
  יוני 2008

  "פרנסה בכבוד" היא תוכנית תעסוקתית שהופעלה על ידי ג'וינט ישראל ומשרד התמ"ת. מטרתה לשלב חרדים בשוק העבודה באמצעות הכשרה במקצועות שיש להם ביקוש בשוק העבודה ובאמצעות סיוע בהשמה. 

 • מחבר/ים:
  ורוניקה סטרקוב ונעמה בר-און
  אוגוסט 2007

  הערכת התכנית "אשת חיל" הוזמנה על ידי , ג'וינט ישראל-תב"ת, תכנית "אשת חיל". מזמיני ההערכה זיהו את התכנית כתכנית חלוצית וייחודית ובקשו להסתייע בצוות הערכה לצורך עיצובה ומיסודה. ההערכה פעלה החל מקיץ 2005 ועד סוף 2006. בהערכה משולבים בנפרד נתוני השמה שנמסרו .