Knowledge Development and Training Resources

מאגר ידע

מאגר הידע באתר הוא חלק מייעודה של ג'וינט-תבת להוביל שינוי בר-קיימא בשוק העבודה בישראל ולהוות מרכז לפיתוח ידע, תפיסות ושיטות יישומיות בתעסוקה ולהפצתם. 
מאגר הידע של תבת כולל חומרים במגוון התחומים בהם אנו עוסקים: חומרי הדרכה וכלים לאנשי מקצוע בתחום התעסוקה, מחקרים מקדימים ומחקרים מלווים לתכניות תבת השונות, חומרים מקצועיים מימי עיון, סרטונים ועוד.

מוזמנים להכנס, לחפש ולקרוא.

 • מחבר/ים:
  אילה הנדין
  יוני 2015

  בשנים האחרונות ישנן יוזמות רבות של הממשלה, של המגזר הפרטי והמגזר השלישי ליצירת מדיניות ומודלים להגברת שילובם של אקדמאים ערבים בתעסוקה בכלל ובתחום ההיי-טק בפרט. ג'וינט ישראל-תבת ועמותת ItWorks פיתחו את תכנית Excel HT כמענה לאתגרים המצוינים לעיל וכדי להגדיל את מספר פורצי הדרך בקרב האוכלוסייה הערבית שבעקבותיהם יגיעו גם אחרים לתעשיית ההיי-טק.

 • מחבר/ים:
  אסף מלחי וחן ליפשיץ
  מרץ 2015

  מטרתו של המסמך הנוכחי הנה לספק נתונים וממצאים אודות מספר סוגיות הנוגעות במידת המועילות של מרכזי ההכוון התעסוקתיים למגזר החרדי הפועלים במספר ישובים בהם מרוכזת (Effectiveness) האוכלוסייה החרדית בישראל, כולל - מאפייני הפונים למרכזי ההכוון, דרך הפעלת המרכזים, מידת שביעות רצון הפונים מהשירות ותרומת השירות במרכזים להרחבת ההזדמנויות של הפונים להשתלב בעבודה מזווית הראייה של הפונים, מידת השגת התוצאות ה

 • מחבר/ים:
  משב - מחקר יישומי
  ספטמבר 2014

  תכנית "אפיקים" - מדידה של המשתתפים לפי פרמטרים שונים, הן פרמטרים "קשים" כמו היקף משרה ושכר, והן פרמטרים "רכים" כמו אמונה בעצמי ושביעות רצון מהעבודה.

  המדידה נעשתה ב-3 נקודות זמן: בתחילת התכנית, בסיום התכנית ושנה וחצי לאחר סיום התכנית.
   

 • מחבר/ים:
  ד"ר לי כהנר
  יוני 2014

  תוכנית ''צופיה'' גובשה בשנת 2006 באגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה, כאשר מסגרת התוכנית תוכננה והובלה על ידי ג'וינט ישראל תב"ת.

 • מחבר/ים:
  משב מחקר יישומי
  יוני 2014

  מחקר מעצב מלווה לתכנית 'אפיקים', תכנית תעסוקה ייחודית המכשירה צעירים וצעירות לעולם התעסוקה, על ידי מתן ידע וכלים למימוש הפוטנציאל האישי והתעסוקתי.

 • מחבר/ים:
  סוזאן חסן דאהר ויהודית קינג
  דצמבר 2013

  התכנית "אשת חיל" שפותחה בשנות ה-90 של המאה העשרים על ידי ג'וינט ישראל נועדה לסייע - ליוצאות אתיופיה להשתלב בעבודה ולהתמיד בה. בעקבות הצלחתה של התכנית, ומאחר שניתן להתאים את רכיביה למגוון גדול של אוכלוסיות יעד, החליטה תבת ב-2006 ליישם מודל זה בקרב - נשים מאוכלוסיות נוספות: עולות מקווקז ומבוכרה, יהודיות ותיקות מקבוצות חלשות ונשים מהאוכלוסייה הערבית.

 • מחבר/ים:
  גל זהר
  דצמבר 2013

  סקירה קצרה זו כוללת שלושה חלקים. בחלק הראשון, תתואר תמונת המצב של סטודנטים עם מוגבלות בהשכלה גבוהה והשלכות לשוק העבודה. בחלק השני יתואר הניסיון היישומי של תכניות מעבר ממוסדות השכלה גבוהה לתעסוקה, תוך התמקדות  בחיבור בין מרכזי התמיכה לסטודנטים עם מוגבלות למערך הסיוע לתעסוקה. לבסוף, יוצגו מספר סוגיות מרכזיות סביב הפעלת מרכזי התמיכה למעבר מהאקדמיה לתעסוקה.

 • מחבר/ים:
  נועם פישמן ויהודית קינג
  יולי 2013

  תכנית אבחון מותאם תרבות (אמ"ת) של ג'וינט ישראל תבת, בסיוע הפדרציה היהודית של ניו יורק, נבעה מהצורך של מעסיקים בעזרה בקליטת יוצאי אתיופיה לתפקידים שונים נוכח העובדה שהם לא עמדו במבחני המיון שהיוו תנאי לקבלה לתפקידים אלה. 

 • מחבר/ים:
  ממצאי תכנית סטרייב מאי 2013
  יוני 2013

  סיכום הממצאים במחקר אודות תכנית סטרייב: מטרות, כלים והליך, איכות ההשמה: היקף משרה ויציבות תעסוקתית, מקצועיות, תנאי שכר ותנאים סוציאליים, תפקיד (אחריות וסמכות), אמונה בעצמי ופוטנציאל לקידום וכן שביעות רצון בעבודה. בנוסף, נבדקה השוואה בין מגדרית.

 • מחבר/ים:
  ד"ר נירה דנגור
  יוני 2013

  מסמך זה נועד לבדוק את המצב הקיים בהשתתפות אנשים עם מוגבלות בהשכלה הגבוהה ולבחון האם ועד כמה יש יישום לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בתחום הלימודים האקדמאיים.