Knowledge Development and Training Resources

מאגר ידע

מאגר הידע באתר הוא חלק מייעודה של ג'וינט-תבת להוביל שינוי בר-קיימא בשוק העבודה בישראל ולהוות מרכז לפיתוח ידע, תפיסות ושיטות יישומיות בתעסוקה ולהפצתם. 
מאגר הידע של תבת כולל חומרים במגוון התחומים בהם אנו עוסקים: חומרי הדרכה וכלים לאנשי מקצוע בתחום התעסוקה, מחקרים מקדימים ומחקרים מלווים לתכניות תבת השונות, חומרים מקצועיים מימי עיון, סרטונים ועוד.

מוזמנים להכנס, לחפש ולקרוא.

 • מחבר/ים:
  שביט מדהלה-בריק
  נובמבר 2016

  מצגת המסכמת את המחקר אודות מקצועות ועובדים בסיכון בעקבות מחשוב שוק העבודה.

 • מחבר/ים:
  ניר לוי, סוזן חסן, צביקה דויטש ויעל הדר
  אוגוסט 2016

  דוח ביניים של המחקר, ולו שתי מטרות מרכזיות:

  1 . בדיקת היישום של מודל הפעולה של התכנית

  2 . בחינת השינויים במצב התעסוקתי של המשתתפים בהתאם למדדי ההצלחה של התכנית, בהתבסס על נתונים מינהליים.

 • מחבר/ים:
  צוות כתיבה: דניאלה ג’אונו, שירי דייטש. שותפות לכתיבה: איילת אוריאל-ריימונד וד”ר דנה פרג
  יולי 2016

  בתדריך זה מוצגים הרקע התיאורטי ומודל ההפעלה של תכנית קידום, כמו גם הכלים התעסוקתיים המותאמים לצורכי המשתתפים בתכנית זו. התדריך נועד לשימושם של מנהלי תכניות תעסוקה ורכזי קידום בתבת; גם גופים ממשלתיים ורשויות מקומיות אשר יובילו תכניות לקידום תעסוקתי של עובדים בשכר נמוך, יוכלו למצוא עניין בתדריך ולרכוש הבנה מעמיקה יותר לגבי תהליכי קידום ומה נדרש לשם הפעלתן.

 • מחבר/ים:
  משב - מחקר יישומי
  יוני 2016

   מצגת המביאה את עיקרי דוח הביניים לתכנית אפיקים משלבת, כפי שהוגו בוועדת היגוי. הדוח כלל התייחסות למטרות התכנית, כלים והליך, לנרשמים ומשתתפים, לממצאים לגבי השמה, שילוב והתמדה, להיקף העבודה ויציבות תעסוקתית ועוד.

   

 • מחבר/ים:
  ג'וינט ישראל-תבת
  יוני 2016

  מנטורינג הוא כלי חניכה תומך לסיוע בתהליכי קידום תעסוקתי, אשר פותח באופן ייחודי למשתתפי תכניות התעסוקה המגוונות בתבת (חרדים, ערבים, אנשים עם מוגבלות, עולים וצעירים).
  המנטורים הם מתנדבים מהמגזר העסקי/ הציבורי אשר נבחרו והוכשרו לשמש כמנטורים.

 • ינואר 2016

  התדריך עוסק בהיבטים משפטיים ופיננסיים הנוגעים לאשיה החרדית העובדת, ומטרתו לסייע ולהעלות את המודעות לזכויות ולחובות כעבודת. התדריך עוסק בהיבטים משפטיים ופיננסיים של יחסי עבודה. מעל ומעבר להיבטים החוקיים, התדריך מתייחס גם להקשרים הלכתיים וערכיים הקשורים ליחסי עובד-מעסיק.

 • מחבר/ים:
  Daphné Valsamis, IDEA Consult An De Coen, IDEA Consult, Valentijn Vanoeteren
  ינואר 2016

  השפעת הדיגיטציה בארה"ב על יצירת מקומות עבודה ואובדן מקומות עבודה; על צפי הכישורים שיידרשו לעבודה בעתיד; על התמודדות מערכת החינוך ושוק העבודה האמריקאיים עם דרישות אלה, ׁׁבאופן פורמלי ולא פורמלי, ועל תנאי העבודה המשתנים.

  מאמר בתרגום רות סיני.

 • ינואר 2016

  מטרתו של פרויקט עתיד העבודה הוא לפרק לגורמים את הטלטלות המתרחשות והעתידיות בנוף התעסוקה והכישורים – ולעורר מחשבה עמוקה יותר לגבי האופן שבו עסקים וממשלות יוכלו לנהל את השינוי הזה.

 • מחבר/ים:
  צוות כתיבה: איילת אוריאל-ריימונד, מיכל תימור, רויטל סילס, שירי דייטש שותפות לכתיבה: רינה לאור, אורית שחר, שירלי מרום
  ינואר 2016

  בתדריך זה מוצגים הרקע התיאורטי ומודל ההפעלה של תכנית קידום, כמו גם הכלים התעסוקתיים המותאמים לצורכי המשתתפים בתכנית זו. התדריך נועד לשימושם של מנהלי תכניות תעסוקה ורכזי קידום בתבת; גם גופים ממשלתיים ורשויות מקומיות אשר יובילו תכניות לקידום תעסוקתי של עובדים בשכר נמוך, יוכלו למצוא עניין בתדריך ולרכוש הבנה מעמיקה יותר לגבי תהליכי קידום ומה נדרש לשם הפעלתן.

 • מחבר/ים:
  יצחק שׁנוּר אברהם, וולדה-צדיק וג'ני ברודסקי
  ספטמבר 2015

  לאחרונה גובר העניין הציבורי בארץ ובעולם בתעסוקת עובדים מבוגרים: מצד אחד, שינויים דמוגרפיים גורמים לעלייה משמעותית בחלקם בכוח העבודה, ומצד אחר, העלייה בתוחלת החיים מאריכה את תקופת הגמלאות שלהם.