קידום ופיתוח קריירה

נתונים משוק העבודה בישראל והניסיון בהפעלת תכניות תעסוקה בשנים האחרונות, מובילים למסקנה כי כניסה לשוק העבודה אינה תנאי מספיק ליציאה ממעגל העוני. נראה שנדרשים צעדים תומכים נוספים כדי להפיק את המיטב מכניסה לשוק העבודה והתקדמות בו.

תכניות קידום קריירה עונות הן על צורכי העובדים והן על צורכי המעסיקים. מצד העובדים, הצורך באופק התפתחותי ובשיפור תנאי העסקה, ומצד המעסיקים צורך בגיוס עובדים מתאימים ובצמצום תחלופת עובדים.

כיווני פעולה מרכזיים:

  • פרט: תכניות המתמקדות בליווי פרטני וקבוצתי לעובדים לשם השמה וקידום בשוק העבודה.
  • מעסיקים: תכניות המתמקדות בליווי וסיוע למעסיקים ובעידודם ליצירת מוביליות תעסוקתית באוכלוסיות עניות.

תכניות תבת בנושא :