תעסוקת מבוגרים

עם העלייה בשיעור השתתפותם של עובדים מבוגרים בשוק התעסוקה, עולה גם הצורך בסיוע מתאים במציאת עבודה. מנתוני ה-OECD עולה כי במדינות רבות מתמודדים עובדים מבוגרים עם פרק אבטלה ממושך יותר מזה שחווים צעירים לאחר אובדן של מקום עבודה. נמצא כי היעדר שירותי תעסוקה מתאימים לאוכלוסייה זו תורם אף הוא לפרק האבטלה הממושך.

שילובם של מבוגרים בשוק התעסוקה נתקל במספר חסמים,  הן מצד המעסיקים והן מצד העובדים המבוגרים. תפיסות שליליות בקרב מעסיקים לגבי התאמתם של עובדים מבוגרים ומידת יצרנותם עלולות להציב מחסום להעסקה, ומצד העובדים, השינויים המהירים בשוק העבודה מחייבים את העובדים  לעדכן את כישוריהם באופן שוטף ולרכוש כישורים חדשים. השינויים בעולם העבודה מציבים אתגרים נוספים, ביניהם היעדר אוריינות דיגיטלית מספקת והתיישנותו של הידע המקצועי.

כיווני פעולה מרכזיים:

  • יצירת שותפויות עם מעסיקים, הרחבה ואיתור של תחומי עיסוק מתאימים לשילוב מחודש בשוק העבודה.
  • יצירת מסלולים לתעסוקה בהעסקה עצמית וביזמות.
  • שינוי עמדות ביחס לעבודה של מבוגרים בחברה הכללית, בקרב מעסיקים ובקרב אוכלוסיות היעד.

תכניות תבת בנושא :