תכניות עם מעסיקים

בבסיס העבודה של תבת עומדת תפיסת "Dual Client", לפיה תכניות תבת פונות הן למעסיקים והן לפרט. המגזר העסקי והמעסיקים הם לא רק קהל יעד לתכניות אלא גם שותפים אסטרטגיים.

המעסיקים שותפים בזיהוי הזדמנויות ומגמות בשוק העבודה, וביצירת הכשרות ופתרונות חדשים. העבודה המשותפת עם המעסיקים מבוססת על גיוון ומוביליות חברתית, ומטרתה קידום אוכלוסיות תבת info-icon ויצירת פתרונות לבעיות של מעסיקים, ביניהן, תחלופה גבוהה או קושי למצוא עובדים מיומנים.

בשונה מתכניות מכוונות פרט, השותפות בתכניות אלה היא עם המעסיק, למען קידום הפרט והעסק כולו.

כיווני פעולה מרכזיים:

  • פיתוח פתרונות ארגוניים לקידום עובדים בתפקידי כניסה ובשכר נמוך.
  • הקניית ידע וכלים למעסיקים להעסקה מגוונת.

תכניות תבת בנושא :