עתיד עולם העבודה

אנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכה טכנולוגית, שמשנה מקצה אל קצה את הדרך שבה אנו חיים, עובדים ומתקשרים זה עם זה. השינויים מתאפיינים בקצב מהיר, והשינויים הם גדולים, מורכבים ורב מימדיים. השינוי הטכנולוגי מצטרף לשינויים נוספים המשפיעים על שוק העבודה - שינויים דמוגרפיים שכוללים עלייה בתוחלת החיים ושינויים בין-דוריים מרחיקי לכת.

כחלק מייעודה של תבת, בהובלת שינוי בר-קיימא בשוק העבודה בישראל על ידי פיתוח מודלים חדשניים בתעסוקה ויצירת מרכז ידע לתפיסות ושיטות יישומיות בתעסוקה, ניתנת חשיבות רבה להערכות לשינויים הגדולים בעולם העבודה ולהתאמת העבודה בתבת לשינויים שכבר מתרחשים.

כיווני פעולה מרכזיים:

  • פיתוח מענים חדשניים לשילוב אוכלוסיות תבת info-icon בעולם העבודה המשתנה תוך ניצול ההזדמנויות התעסוקתיות המתהוות, ושילוב דרכי עבודה חדשניות ועדכניות.
  • הגברת השיח המקצועי בארץ ועם שותפים בעולם, תוך זיהוי ואיתור ידע חדש והפצתו בתחומים השונים ביניהם: המקצועות החדשים, הכישורים והמיומנויות הנדרשים, יעדי ומדדי תעסוקה בעולם מתחדש  ועוד.

תכניות תבת בנושא :