כישורים ומסוגלות תעסוקתית

עולם העבודה המשתנה מחייב עדכון ופיתוח של תפיסת המסוגלות התעסוקתית. מסוגלות תעסוקתית info-icon: קשת היכולות והכישורים הדרושים להשתלבות והתקדמות בשוק העבודה, עומדת בבסיס ההכנה והליווי של משתתפים בתכניות תעסוקה. מחקרים וסקירות שנערכו מדגישים את חשיבותם ההולכת וגוברת של כישורים ומיומנויות (skills) כגון אוריינות דיגיטלית, כישורי למידה עצמאית לאורך החיים (LLL) ויכולת התמודדות עם מצבים מורכבים ועמומים.

על מנת לסייע למשתתפים לרכוש מיומנויות אלה, בכלל תכניות תבת ובתכניות ייעודיות לפיתוח כישורי מסוגלות תעסוקתית info-icon, פותח בתבת מודל "I PRO SKILLS - כישורים לעולם העבודה המשתנה", למען המשתתפים ועבור אנשי המקצוע בתכניות.

כיווני פעולה מרכזיים:

תכניות תבת בנושא :