הכשרות מקצועיות עדכניות

להכשרות מקצועיות יש תפקיד חשוב בעיצוב שוק העבודה ובהגדלת הפריון.

בשנת 2014 פרסם ארגון ה-OECD דוח על ההכשרות המקצועיות בישראל, והצביע על האתגרים העומדים בפני שוק העבודה בארץ, ביניהם מחסור בעובדים מיומנים בתעשייה ופרישה צפויה של עובדים שנתנו בעבר מענה לצורכי התעשייה.

שוק העבודה מתמודד כיום עם תמורות גדולות, שמקורן בשינויים טכנולוגיים ודמוגרפיים ובגלובליזציה. קצב השינויים צפוי רק להתגבר, ומחייב היערכות מוקדמת לקראת הצורך בלמידה וברכישת מיומנויות לאורך החיים ובלמידת מקצועות חדשים.

כיווני פעולה מרכזיים:

  • פיתוח הכשרות למקצועות חדשים בשוק העבודה.
  • פיתוח מודלים עדכניים של הכשרות מקצועיות.
  • יצירת פלטפורמה דיגיטלית לזיהוי ביקושים במשק ולהנגשת מידע בשוק העבודה, וסיוע  בקבלת החלטות בבחירת מקצועות להכשרה.

תכניות תבת בנושא :