החברה הערבית

השתתפותה של החברה הערבית בכלכלת ישראל היא חלקית. שיעורי התעסוקה בקרב ערביי ישראל, המהווים כ-21% מכלל אוכלוסייה, נמוכים מאלה שבקרב האוכלוסייה היהודית. במיוחד בולט הפער בשיעורי התעסוקה בקרב נשים ערביות- 33%, לעומת 71% בקרב נשים יהודיות. הפער נובע ברובו מרמת השכלה נמוכה, שליטה נמוכה במיומנויות שנדרשות לשוק העבודה ותפיסות מסורתיות לגבי תפקידה של האישה. את תעסוקת הגברים בחברה הערבית מאפיינים פרישה בגיל צעיר יחסית מכוח העבודה וקושי רב במציאת עבודה.

כיווני פעולה מרכזיים:

  • פיתוח מודלים ליצירת הזדמנויות תעסוקתיות, פיתוח קריירה ופיתוח הון אנושי בקרב גברים, נשים ובני נוער באופן מותאם לכל קבוצה.
  • התמקדות במתן מענה לחסמים ייחודיים לחברה הערבית, בשלבים השונים של השתלבות בתעסוקה.
 

תכניות תבת בנושא :