הקהילה החרדית

האוכלוסייה החרדית, המונה כ- 950 אלף איש ואישה, 11% בקירוב מכלל האוכלוסייה, היא אחת האוכלוסיות העניות ביותר בישראל. בשנת 2015 עמד שיעור העוני בחברה החרדית על  52.4%, לעומת 21.7% בכלל האוכלוסייה (על פי דוח מימדי העוני של המוסד לביטוח לאומי). בין הסיבות לשיעור העוני הגבוה: שיעור תעסוקה נמוך בקרב הגברים החרדים, הכנסות נמוכות מעבודה וריבוי ילדים במשפחה.

כיום, רק כ-45% מהגברים החרדים משולבים בשוק העבודה, לעומת כ-73% מהנשים. רובן של הנשים החרדיות עובדות במשרות חלקיות ובשכר נמוך, כ-66% מהשכר הממוצע מכלל האוכלוסייה היהודית.

ג'וינט ישראל-תבת מפתחת תכניות   עבור נשים וגברים חרדים לשילוב וקידום בשוק העבודה בהתבסס על ההבנה שפרנסה וקידום בתעסוקה הם המפתח ליציאה ממעגל העוני ולמוביליות החברתית.

באמצעות לימודים, הכשרה,  הכוונה וקידום תעסוקתי, באופן שמשתלב עם אורח החיים החרדי. תכניות תבת פועלות בקהילות החרדיות ולמענן, הצוותים המקצועיים  בתכניות הם מתוך הקהילה ורגישים לצרכיה.  

כיווני פעילות מרכזיים:

  • הכשרה לתעסוקה כולל הכשרה במקצועות העתיד, הקניית כישורים והכוונה לעבודה מתגמלת.
  • הנגשה של לימודים, שמאפשרים כניסה לשוק העבודה בגיל צעיר.
  • פיתוח יכולות וידע בתעסוקה בתוך הקהילה.
 

תכניות תבת בנושא :