ריאן ירושלים: קידום תעסוקה בחברה הערבית במזרח ירושלים

אוכלוסיות יעד: 

אזרחים או תושבים בגילאי העבודה 18-67 מהאוכלוסייה הערבית, הגרים באזור הגאוגרפי של מזרח ירושלים, כאשר לפחות 70% מהמשתתפים הפעילים בתכנית יהיו נשים

שלב פיתוח: 
הטמעה (A)
שותפים: 

אגף הממונה על התעסוקה במשרד הכלכלה, הרשות לפיתוח כלכלי בחברה הערבית במשרד לשיויון כלכלי, האגף לשירותים חברתיים-קהילתיים במשרד הרווחה ורשות התעסוקה בעיריית ירושלים

מוקדי פעילות: 

מזרח ירושלים

על התכנית: 

תכנית "ריאן ירושלים" החלה במהלך 2014, לטובת קידום תעסוקה בחברה הערבית במזרח ירושלים. התכנית צמחה מתוך תכניות תעסוקה שקידמו ממשלת ישראל ותבת ג'וינט ישראל ובמרכזן תכניות ריאן ברחבי הארץ. התכנית נועדה לצמצום אחוז האבטלה בקרב תושבי מזרח ירושלים, באמצעות בניית מסוגלות לעבודה ושילוב המשתתפים בתעסוקה מתאימה להם, תוך התמודדות עם החסמים השונים ומתן מענה לצרכים הייחודיים של האוכלוסייה, ומתוך שאיפה לסייע בהשתלבות מיטבית בעולם התעסוקה.

בין השאר, יפעל מרכזי התעסוקה במישורים הבאים:

·   ביסוס המרכז כמקום המאגד בתוכו שירותים ותשתיות תומכות תעסוקה ("one stop shop").

·   העלאת מודעות והכוונה לתעסוקה חוקית והולמת.

·   סיוע במקורות חיפוש תעסוקה.

·   סיוע בהתמודדות עם חסמים תרבותיים.

·   הנגשת כלים ותמריצים קיימים מטעם משרדי ממשלה וגורמים שונים.

·   ייזום והנגשת הכשרות למקצועות מתקדמים והכוונה להכשרות נדרשות.

·   בניית מערך קשרי מעסיקים info-icon.

·   ייזום תכניות העסקה ייחודיות ותמיכה בפיתוח כלכלי.

·   פיתוח רשתות קהילתיות תומכות תעסוקה.

·   שיתופי פעולה עם גופים משלימים לשילוב בעולם התעסוקה.

 

על מנת למקסם את יכולתה לסייע ולקדם את התעסוקה, תכנית ריאן ירושלים פועלת בשני מישורים מרכזיים:

 • עבודה ישירה מול המשתתפים: המספקת מענים מגוונים שיפורטו מטה, ומבססת את המרכז ככתובת מקצועית מובילה וכמעט בלעדית בתחום התעסוקה במזרח העיר.

 • שינוי מדיניות: לצד העבודה הפרטנית עם המשתתפים, התכנית שמה לעצמה למטרה לקדם שינוי מדיניות בתחום התעסוקה ובתחומים תומכי תעסוקה. אנו חשים אחריות להביא את קולה של הקהילה כלפי מעלה אל מקבלי ההחלטות, לקחת חלק בשינוי תודעתי כולל, ולהשפיע על ההתמודדות עם החסמים שהינם ברמת חקיקה.

 

מה מיוחד בתוכנית הזאת?

תכנית ריאן ירושלים פועלת בסביבה רבת מורכבות. בפני תושבי מזרח ירושלים עומדים מספר חסמים בתעסוקה, היעדר אזורי תעשייה ומסחר, קשיים תשתיתיים, כגון היעדר תחבורה ציבורית מספקת וקיומה של גדר ההפרדה, אשר פוגעים ביכולת תושבי מזרח ירושלים להגעה למקומות תעסוקה במערב העיר וגורמים לאיחורים תדירים, חסמים תרבותיים-קהילתיים, המקשים בעיקר על נשות מזרח העיר לצאת לעבודה, אחוזי עוני גבוהים ועוד. כל אלה מקשים על השתלבות טובה בשוק העבודה.

סיפור הצלחה: 
איך זה עובד: 

מטרת התכנית:

תכנית ריאן ירושלים נועדה להבנות ולבסס מודל מעשי ותשתית מקצועית לתכנית תעסוקה במזרח ירושלים, אשר יהוו מענה מיטבי להעלאת מסוגלות תעסוקתית info-icon בקרב אוכלוסיית היעד. מרכז ההכוון התעסוקתי ריאן ירושלים יהווה מסגרת תעסוקתית מקצועית ומתכללת, למיצוי הפוטנציאל הכלכלי האישי והקהילתי של תושבי מזרח ירושלים, כתשתית לפיתוח וחיזוק כלל החברה הערבית במזרח ירושלים.

 

מרכיבי התכנית:

 • ליווי פרטני: פגישות אישיות עם רכז פרט לאורך תקופת הפעילות בתכנית

 • סדנאות וקורסי בסיס: עברית, מחשבים, הכנה לעולם העבודה

 • הכשרה מקצועית: הכשרות פנימיות, שוברים להכשרות והכשרות מטעם משרד העבודה

 • השמה: איתור משרות מתאימות, הכנה לתהליכי קבלה לעבודה

 • ליווי לאחר השמה: ליווי להשתלמות והתמדה בתפקיד

צוות ומבנה עבודה

 • מנהל תוכנית ריאן ירושלים

 • מנהלי/ות תחומים: הכשרות מקצועיות, קשרי מעסיקים info-icon, קשרי קהילה, הדרכה ופיתוח אסטרטגי

 • רכזות: קשרי מעסיקים info-icon, הכשרות מקצועיות, רכזי פרט ורכזים מתמחים

 

התכנית במספרים

 • עד חודש אוקטובר 2018 - 1886 משתתפים פעילים בתכנית: 73% נשים ו-27% גברים.

 • 49% השמה - 235 משתתפים.

 • בקרב הגברים: 78% עובדים במשרה מלאה. בקרב הנשים: 41%.

צור קשר: 
מנהל תכנית ריאן ירושלים תדהר בן הגיא TidharB@jdc.org