מענא: תכנית פיתוח קריירה למתנדבי השירות האזרחי בחברה הערבית

אוכלוסיות יעד: 

מתנדבי השירות האזרחי מקרב החברה הערבית, בהיקף של 7,000 מתנדבים עד סוף שנת 2020

שלב פיתוח: 
יישום (N)
שותפים: 

הרשות לשירות אזרחי, קרן הזדמנות ושותפים אסטרטגיים: ריאן, רואד

מוקדי פעילות: 

ארצי

על התכנית: 

תכנית "מענא" לפיתוח קריירה למתנדבי השירות האזרחי בחברה הערבית נועדה לסייע למתנדבים להיות אזרחים פעילים, מעורבים ועצמאיים יותר בחייהם האישיים והקהילתיים.

בשנה האחרונה בלבד חל גידול של כ-13% במספר המתנדבים מקרב החברה לשירות האזרחי. כיום מתנדבים בשירות כ-4,500 בני מיעוטים מתוך 17,000 כלל מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי. המתנדבים ברובם מגיעים למקומות ההשמה ההתנדבותית ללא הכשרה מתאימה. אי נגישותם למערכות המרכזיות באמצעות שירות צבאי מקבע את מצבם החברתי ומקטין משמעותית את סיכוייהם למוביליות חברתית גם בעתיד. תקופת השירות האזרחי תהיה נקודת זמן להתנסות ראשונית במיומנויות  תעסוקה בסיסיות, פלטפורמה להתנסות ויישום תכני הסדנאות בתכנית.

התכנית כולל פיתוח מסוגלות אישית ותעסוקתית בשלושה תחומים עיקריים: הכוון להשכלה, פיתוח אישי והכוון לתעסוקה:

הכוון להשכלה:

 • המתנדבים יקבלו ידע על מסלולי לימוד ומוסדות רלוונטיים

 • המתנדבים יכירו לפחות מוסד אקדמי אחד ויבקרו בו

 • המתנדבים ידעו לאן לפנות לקבלת ייעוץ/ הכוון לתמיכה ללימודים אקדמיים/ מקצועיים

 • המתנדבים ידעו לתפעל מנוע חיפוש למציאת ידע בנוגע ללימודים

 

פיתוח אישי:

 • המתנדבים יהיו בעלי יכולת ליצור תקשורת אישית אפקטיבית

 • בסיום התכנית תהיה לכל מתנדב תכנית אישית לשנים הקרובות

 • למתנדבים תהיה עליה בתחושת המסוגלות והשליטה על חייהם וחיי סביבתם

 • המתנדבים יחושו סיפוק וגאווה על תרומתם כמתנדבים

 

הכוון תעסוקתי:

 • המתנדבים יהיו בעלי יכולת לפנות ולנסות להתקבל במקומות עבודה רלוונטיים לכישוריהם.

 • המתנדבים ילמדו לאן לפנות כדי לקבל הכוון ותמיכה לתעסוקה

 • המתנדבים ילמדו  לתפעל את מנועי החיפוש המרכזיים למציאת עבודה

 • המתנדבים ירכשו כלים שיסייעו להם לקידום הכשרה ויזמות

 

מה מיוחד בתכנית הזאת?

הכנה לעולם העבודה למתנדבים של השירות האזרחי מהחברה הערבית, אשר חסרים להם נגישות וידע על עולמות העבודה והתעסוקה.

איך זה עובד: 

מטרת התכנית

חיזוק מסוגלות תעסוקתית info-icon ומיומנויות אישיות אצל המתנדבים מקרב החברה הערבית כהכנה לעולם הקריירה ולחיים האזרחיים.

 

מרכיבי התכנית

ליווי קבוצתי: 9 מפגשים קבוצתיים להקניית ידע, כישורים ומיומנויות

ליווי אישי: 3 פגישות אישיות במהלך השנה

אירוע שיא קהילתי

מסלולי העמקה: חיבור לתשתיות תעסוקה והשכלה

 

צוות ומבנה עבודה

 • מנהלת תכניות

 • מנהלת הדרכה תחומית

 • מנהלת ארצית תכנית לפיתוח קריירה

 • מנהלת הדרכה

 • מנחים אזוריים מקצועיים

 

התכנית במספרים

התכנית תפעל בקרב מתנדבים מהחברה הערבית בפריסה ארצית בין השנים 2018-2020. צפי המשתתפים בכל שנה:

 • בשנה''ל תשע''ח (2018-2017) התכנית צפויה לפעול באופן מקוצר בחודשי הקיץ בהיקף של עד 500 מתנדבים.

 • בשנה''ל תשע''ט (2019-2018) התכנית צפויה לפעול בקרב כ-2,500 מתנדבים.

 • בשנה''ל תש"פ (2019-2020) התכנית צפויה לפעול בקרב כ-4,500 מתנדבים.

צור קשר: 
מנהלת התכנית בתבת: עינת מסטרמן einatm@jdc.org | מנהלת התוכנית הארצית: יוסור שקור YoserSh@jdc.org