מובילות: מנהיגות תעסוקתית לנשים חרדיות

אוכלוסיות יעד: 

נשים חרדיות אקדמאיות

שלב פיתוח: 
הטמעה (A)
שותפים: 

קרן קמח, נציבות שיוויון הזדמנויות בעבודה, המכון הישראלי לדמוקרטיה, ארגון עולים ביחד, עמותת תמ”ך, ומעסיקים רבים. בתכנית תומכים גופים פילנטרופים מהארץ ומהעולם כגון קרן גנדיר, פדרציית ניו יורק וקרנות פילנטרופיות נוספות.

מוקדי פעילות: 

פריפריה חברתית וגאוגרפית

על התכנית: 

תוכנית "מובילות" פועלת משנת 2013 לקידום תעסוקה איכותית ומנהיגות תעסוקתית לנשים חרדיות. מרבית הנשים החרדיות רוכשות השכלה רחבה ומיומנויות חיוניות המסייעות להן להשתלב בשוק התעסוקה בשיעורים משביעי רצון. אולם, במרבית המקרים, הן אינן מצליחות להשתלב בתפקידים ההולמים את כישוריהן, מספקים שכר ראוי ואופק קידום מקצועי. הנחת המוצא היא שבהשתלבות הולמת של אותן נשים אשר מעוניינות לפתח קריירה משמעותית,  גלומה הזדמנות של ממש עבורן, עבור קהילתן ועבור הארגונים העסקיים בישראל.

לפי תיאוריית השינוי של מובילות, כאשר תיווצר שכבת מנהיגות תעסוקתית של נשים חרדיות אשר תפרוצנה את תקרות הזכוכית ותתקדמנה לתעסוקה הולמת, תתאפשר כניסתן של נשים חרדיות נוספות למעגל, ואיכות ההתפלגות התעסוקתית של נשים חרדיות ככלל תשתפר משמעותית.

לתוכנית שני שלבים מרכזיים:

  1. תוכנית הליבה: תהליך קבוצתי ופרטני, כולל מנטורינג אישי לאורך כ-10 חודשים, המעניקים למשתתפות מיומנויות וכלים למצוינות תעסוקתית, מיקוד תעסוקתי אישי, פרקטיקות ניהוליות ומנהיגותיות והזדמנות לשיח זהותי כנשים חרדיות מובילות בעולם העבודה.

  2. רשת מובילות: ארגון הבוגרות של התוכנית המהווה פלטפורמה להרחבת מעגלי השפעתן של המובילות כמנהיגות תעסוקתיות בקהילתן. הרשת מהווה מעגל השתייכות חשוב וקבוצת שוות ייחודית, המאפשרת ומעודדת שיתופי פעולה מקצועיים וחברתיים.

 

מה מיוחד בתכנית הזאת?

תכנית "מובילות" אינה עוד תוכנית השמה, אלא תוכנית שמלווה את המשתתפת לאורך כל חייה המקצועיים. בוגרות מובילות משמשות כמנהיגות תעסקותיות בקהילות השונות במגזר החרדי, ומשמשות "מתאמות מגזר" במקומות העבודה שלהן.

סיפור הצלחה: 

 

 

איך זה עובד: 

מטרת התכנית:

מטרות העל של תכנית "מובילות": קידום תעסוקתי של כל משתתפת ומנהיגות תעסוקתית - תרומה חזרה לקהילה ולחברה.

 

מרכיבי התכנית:

לתוכנית שני מרכיבים מרכזיים:

תוכנית הליבה – תהליך קבוצתי ופרטני כולל מנטורינג אישי.

השלב השני הוא רשת מובילות – ארגון הבוגרות של התוכנית המהווה פלטפורמה להרחבת מעגלי השפעתן של המובילות כמנהיגות תעסוקתיות בקהילתן.

 

צוות ומבנה עבודה:

- מנהלת התכנית

- מנהלת מקצועית

- אחראית תכנית הליבה

- מנחות

 

התכנית במספרים:

תוכנית מובילות מונה 136 עמיתות, ברשת ובתוכנית הליבה.

מעל 100 מתנדבים ועשרות ארגונים ידידים.

צור קשר: