צופייה: הכשרה מקצועית לנשים חרדיות

אוכלוסיות יעד: 

נשים חרדיות

שלב פיתוח: 
הטמעה מלאה (PD)
גורם מטמיע: 
משרד העבודה, האגף להכשרה מקצועית והעמותה המפעילה: תמך.
על התכנית: 

תכנית "צופיה" מסייעת לנשים חרדיות להשתלב במעגל העבודה באמצעות הכשרה מקצועית. התכנית נועדה לפתח אפיקי תעסוקה מוכחים, שיאפשרו מיצוי יכולות מקצועיות ויתנו מענה לצרכי אוכלוסיית הנשים בחברה החרדית תוך התמודדות עם מגבלות ייחודיות המאפיינות את הקהילה. את התכנית מובילים משרד הכלכלה וג'וינט ישראל-תבת יחד עם עמותת תמך ב-14 ישובים ברחבי הארץ. התכנית הכשירה נשים חרדיות מעל גיל הסמינרים למגוון תכניות בתאום עם מעסיקים שהתחייבו לקליטתן. במקביל המשתתפות רכשו מיומנויות שונות להשתלבותן המוצלחת, התמדה וקידום בעבודה.

התכנית פותחה בשנת 2006 והוטמעה בשנת 2012.

איך זה עובד: 

מודל ההפעלה בפיילוט בתבת:

הפעלה באמצעות גוף מפעיל, בשיתוף עם האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה והרווחה.

מודל ההפעלה בהטמעה:

משרד העבודה הטמיע את התפיסה של הכשרות ייחודיות לנשים חרדיות. בנוסף, ניתנו מתן ואוצ'רים שאפשרו קיום קורסים נוספים. מרכזי ההכוון פחות הצליחו בארגון הכשרות עם מעסיקים. ארגון תמך המשיך לפעול בתחום בהיקף קטן מתקופת ההפעלה הראשונית.

השתתפות תבת בהטמעה:

נבנה מודל של ועדת היגוי יחד עם מחוזות האגף להכשרה מקצועית, שלא צלח.

 

ממצאים לגבי התכנית:

במסגרת התוכנית התקיימו למעלה מ-01 קורסים והכשרות בתחומים שונים, בהם נטלו חלק כ-1,100 משתתפות.

צור קשר: 
מוזמנים ליצור קשר במייל: InfoTevet@jdc.org