ברכה בעסקים: יזמות עסקית לחרדים

אוכלוסיות יעד: 

הקהילה החרדית

שלב פיתוח: 
הטמעה מלאה (PD)
גורם מטמיע: 
רשת מט"י, בדגש על ירושלים, בני ברק ואשדוד.
מוקדי פעילות: 

ירושלים, בני ברק ואשדוד.

על התכנית: 

התכנית "ברכה בעסקים" עודדה וסייעה ליזמים ויזמיות חרדים לפתח יוזמות עסקיות מותאמות לחברה החרדית. תכנית "ברכה בעסקים" נתנה הכשרה בסיסית בהקמת ובניהול עסקים, בניית תכנית עסקית וליווי. 

התכנית החלה לפעול בתבת בשנת 2006 והוטמעה בשנת 2009.

איך זה עובד: 

מודל ההפעלה בפיילוט בתבת:

התכנית הופעלה ופותחה באמצעות ושיתוף מט"י ירושלים.

 

מודל ההפעלה בהטמעה:

הפעלה באמצעות מרכזי מט"י.

 

השתתפות תבת בהטמעה:

הפניית מועמדים דרך מרכזי הכוון.

 

הממצאים על התכנית:

על פי מחקר הערכה של מנהל מחקר וכלכלה, מאת דר' גלעד מלאך בתכנית השתתפו כ- 3,000 אישה ואישה, וכ-1000 עסקים קטנים הוקמו. 

בעת ביצוע הסקר, 49% היו בעלי עסק (לעומת 38% בעת הכניסה לתוכנית), 28% שכירים (לעומת 33% בעת הכניסה לתוכנית) ו23%- לא עבדו כלל (לעומת 29%).

42% מבעלי עסקים קיימים בעת כניסתם לתוכנית דיווחו על התרחבות העסק, 36% דיווחו על עסק בהיקף דומה, בקרב 6% העסק הצטמצם ו-13% סגרו את העסק.

צור קשר: 
מוזמנים ליצור קשר במייל: InfoTevet@jdc.org