חרדים לעתידם: יזום ופיתוח השכלה אקדמית לחרדים

אוכלוסיות יעד: 

גברים חרדים

שלב פיתוח: 
הטמעה מלאה (PD)
גורם מטמיע: 
הות"ת - הוועדה לתכנון ולתקצוב במסגרת המעצה להשכלה גבוהה.
על התכנית: 

התכנית "חרדים לעתידם" נוצרה על מנת לחזק את יציאתם של גברים חרדים ללימודים אקדמיים בחיבור של משרדי המממשלה ופילנטרופיה.

בתכנית השתתפו מעל 1,000 גברים חרדים.

התכנית כללה - איתור, מיון וליווי של המשתתפים ומתן מיומנויות ומסוגלות תעסוקתית למשתתפים כולל שיעורי עזר.

התכנית החלה לפעול בשנת 2009 והוטמעה בשנת 2012.

 

איך זה עובד: 

מודל ההפעלה בפיילוט בתבת:

הפעלה באמצעות עמותה כגוף מפעיל.

 

מודל ההפעלה בהטמעה:

משרד החינוך והמל"ג, הפעלה באמצעות עמותה שנבחרה במכרז, אותה העמותה שפעלה בתבת.

 

השתתפות תבת בהטמעה:

התכנית מופעלת ע"י קרן קמח ופועלת בכל האוניברסיטאות והמכללות בהן לומדים חרדים, בעיקר הקשורות לתכנית המח"ר (מסגרות נפרדות לחרדים). לא מתקיימות ועדות היגוי עם משרד העבודה ותבת.

 

ממצאים לגבי התכנית:

מחקר מלווה של מנהל מחקר וכלכלה הראה כי התכנית הגבירה את שיעור היוצאים ללימדים אקדמיים.

צור קשר: 
מוזמנים ליצור קשר במייל: InfoTevet@jdc.org