Excel HT לסטודנטים ערבים בתחום ההיי-טק

אוכלוסיות יעד: 

סטודנטים ערבים בתחומי ההנדסה הלומדים במכללה להנדסה אורט בראודה, באוניברסיטת חיפה ובטכניון

שלב פיתוח: 
הטמעה מלאה (PD)
גורם מטמיע: 
התוכנית הוטמעה במשרד הכלכלה' כחלק מהתוכנית המורחבת לשילוב בני החברה הערבית בהייטק
מוקדי פעילות: 

המכללה להנדסה אורט בראודה, באוניברסיטת חיפה ובטכניון

על התכנית: 

התכנית Excel HT פותחה בתבת בשנת 2008 במטרה להעלות את שיעור הסטודנטים והאקדמאים בני החברה הערבית המועסקים בתעשיית ההייטק באמצעות:

- חשיפת ענף ההייטק ואפשרויות התעסוקה בו בקרב כלל החברה הערבית.

- פיתוח מנהיגות תעסוקתית בחברה ערבית.

התכנית הוטמעה בשנת 2014.

איך זה עובד: 

מודל ההפעלה בפיילוט בתבת:

התוכנית פועלת בחמישה שלבים: גיוס צוות התוכנית, בניית תוכנית עבודה ובחירת ספקים, גיוס משתתפים לתוכנית ויישום התוכנית ברכיבים שונים.

היישום כולל שמונה רכיבים למימוש מטרותיה המרכזיות של התוכנית: הכנה לקראת שילוב בתעסוקה בתחום ההייטק ופיתוח מנהיגות חברתית-תעסוקתית בחברה הערבית. רכיבי היישום של התוכניתExcel HT כוללים ליווי פרטני, שהוא רכיב ליבה בתוכנית, ושבעה רכיבים נוספים: סדנאות, ביקורים בתעשייה, תוכנית קידום, קשרי מעסיקים info-icon, פורום מהנדסים, התנדבות בקהילה ומנטורינג.

 

הממצאים על התכנית:

עד כה בתוכנית Excel HT   השתתפו  150 צעירים וצעירות, ביניהם דרוזים, צ'רקסים, מוסלמים ונוצרים. מהנתונים המצטברים של כל מחזורי התוכנית (2009 – 2017) עולה כי התוכנית עומדת ביעדה המרכזי – קידום העסקתם של צעירים מהחברה הערבית בענף ההייטק.

להלן ההישגים המרכזיים:

-  90% מבוגרי התוכנית אשר סיימו את לימודיהם מועסקים בשוק העבודה, 95% מהם בחברות הייטק.

- 60% ממשתתפי התוכנית המועסקים במשרה מלאה מתמידים בשנה הראשונה.

- 30% מהעובדים שהשתתפו בתוכנית קודמו בדרך כלשהי לאחר שנה במשרה: בשכר או בתפקיד או במעבר לחברה אחרת.

- השכר החודשי הממוצע של משתתפי התוכנית שהושמו עומד על כ- 12,000₪.

צור קשר: 
מוזמנים ליצור קשר במייל: InfoTevet@jdc.org