אשת חיל: תעסוקת נשים

אוכלוסיות יעד: 

נשים-אמהות מחברות מסורתיות ומחברות במעבר תרבותי. אוכלוסיית היעד העיקרית כוללת: אימהות בגילאי 25-45, עולות (אתיופיה, קווקז ובוכרה, צרפת), נשים מהחברה הערבית ונשים וותיקות מאוכלוסיות מוחלשות.

שלב פיתוח: 
הטמעה מלאה (PD)
גורם מטמיע: 
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
מוקדי פעילות: 

בתכנית פועלות 54 קבוצות ב-51 רשויות, בפריסה ארצית.

על התכנית: 

תכנית "אשת חיל" פותחה במטרה לשלב ולקדם בתעסוקה, עבור נשים, בד"כ אימהות מחברות מסורתיות, בעלות השכלה נמוכה, וללא ניסיון תעסוקתי. בד"כ מקרב מקבלי שירותי רווחה או פוטנציאל לקבל שירותי רווחה. התכנית פועלת באמצעות ליווי פרטני וקבוצתי ארוך טווח. משילוב בתעסוקה ועד תמיכה וקידום נשים עובדות התכנית מופעלת בשיתוף עם המחלקה לשירותים חברתיים בישוב.

התכנית החלה לפעול בגו'ינט בשנת 1998, ועברה לתבת, עם הקמתה, בשנת 2מעה בשנת 2010. 

איך זה עובד: 

מודל ההפעלה בפיילוט בתבת:

הפעלה דרך גוף/גופים ומפעיל ארצי. שותפות בינמשרדית.

מודל ההפעלה בהטמעה:

מימון על ידי משרד הרווחה. הפעלה באמצעות גוף מפעיל ארצי בשיתוף.

השתתפות תבת בהטמעה:

לאחר ההטמעה, תבת המשיכה ללוות את התכנית במעטפת מקצועית וכן בפיתוח מודל העבודה בחברה הערבית.

 

נתוני פעילות 2018:

התכנית פועלת באחריות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שירות פרט ומשפחה. מ-8/2013-12/2017 השתתפו בתכנית 2,326 נשים ערביות.

התכנית מופעלת באמצעות עמותת בעצמי.

 

ממצאים לגבי התכנית:

על פי נתונים שנמסור ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתים:

- שיעורי השמה – מאז 8/2013 -  67.5% השמות

- שיעורי תעסוקה נכון למשתתפות פעילות ב- 2018 -  74%, כאשר 12% בלבד מהן נכנסו עובדות לתכנית.

- שיעורי התמדה - תקופת עבודה במקום עבודה אחד: 94% - חצי שנה, 78% - שנה ו-64%  - מעל שנה.

- מחקר הערכה של מכון ברוקדייל מצא כי השפעת התכנית על שיעור התעסוקה בקרב משתתפת מן החברה הערבית היא כ-47 נקודות אחוז, בגין משתתפת יהודייה ילידת ישראל היא כ-28 נקודות אחוז; בגיןמשתתפת יוצאת אתיופיה - כ-37 נקודות אחוז.

- מנקודת המבט של המשק, שנתיים מאז שהמשתתפות החלו את השתתפותן בתכנית, התועלת בגין משתתפת, בממוצע, גדולה מן העלות. בגין משתתפת מן החברה הערבית התועלת נטו (תועלת פחות עלות) היא כ-6,150 ₪; בגין משתתפת יהודייה ילידת ישראל – כ-5,250 ₪; בגין משתתפת יוצאת אתיופיה – כ-7,300 ₪.

צור קשר: 
מוזמנים ליצור קשר במייל: InfoTevet@jdc.org .