מעברים: מרכזי תעסוקה קהילתיים במגזר הכפרי

אוכלוסיות יעד: 

תושבים החיים בקהילות כפריות

שלב פיתוח: 
הטמעה מלאה (PD)
גורם מטמיע: 
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, רשויות מקומיות
מוקדי פעילות: 

5 מרכזים: הנגב הצפוני, הנגב המערבי, אזור העמקים, חוף הכרמל והגליל המערבי, 

על התכנית: 

תכנית “מעברים” צמחה כיוזמה משותפת של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, המועצות האזוריות וג’וינט ישראל-תבת, יחד עם החברה למתנסי"ם כגוף מפעיל, כמענה למשבר הקהילתי-חברתי- כלכלי במגזר הכפרי. בעקבות המשבר, רבים מתושבי המועצות האזוריות באזורי הפריפריה נותרו ללא תעסוקה, ללא משאבים אישיים וקהילתיים מתאימים להשתלבות בשוק העבודה, וללא שירותים תעסוקתיים מתאימים באזורי מגוריהם.

מטרת העל של התכנית היא קידום התעסוקה באזור שבו היא פועלת, כחלק מהפיתוח הכלכלי-מקומי ומתן מענה למגוון של צרכים תעסוקתיים לתושבים ולקהילות.

התכנית החלה לפעול בשנת 2002,  בג'וינט. ב-2006, עברה התכנית לתבת, עם הקמתה, והוטמעה בשנת 2011.

איך זה עובד: 

מודל ההפעלה בפיילוט בתבת:

• שותפות משרד הרווחה, המועצות האזוריות ותבת.

• השתתפות תבת במימון הפעילות במרכזים ובניהול הארצי.

• הפעלה באמצעות גוף מפעיל ארצי, החברה למתנסי"ם.

בשלב הפיילוט בתבת, פעלו 6 מרכזים, ב15 מועצות איזוריות.

 

מודל ההפעלה בהטמעה:

תקצוב משרד הרווחה דרך המועצות האזוריות ובשותפות עמן בהפעלה מקומית. המשך הפעלת מנגנון של תכנית ארצית.

 

השתתפות תבת בהטמעה:

במהלך 4 שנים לאחר ההטמעה, תבת המשיכה ללוות את התכנית בניהול והדרכה ברמה הארצית ובסיוע בפיתוחים חדשים.

 

צור קשר: 
מוזמנים ליצור קשר במייל: InfoTevet@jdc.org