מפתח: מרכזי תעסוקה לחרדים

אוכלוסיות יעד: 

הקהילה החרדית

שלב פיתוח: 
הטמעה מלאה (PD)
גורם מטמיע: 
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
מוקדי פעילות: 

12 מרכזי תשתית ברחבי הארץ: אלעד, אשדוד, באר שבע, בית שמש, בית עילית, חיפה, מודיעין עילית, נתיבות ונגב צפוני, פתח תקווה וצפת.

על התכנית: 

מרכזי מפתח הם מרכזי השמה, הכוון תעסוקה,  הכוון ללימודים והכשרות לאוכלוסייה החרדית.

במקביל, המרכזים משמשים כתשתית למגוון תכוניות ופועלים לאיתור מעסיקים.

התכנית החלה לפעול בשנת 2007. בשנת 2013  הוטמעו שני מרכזים: ירושלים ובני ברק. בשנת הוטמעו 2016 שאר המרכזים בתכנית.

איך זה עובד: 

מודל ההפעלה בפיילוט בתבת:

הפעלת התכנית באמצעות גוף מפעיל ארצי.

מודל ההפעלה בהטמעה:

התכנית מופעלת על ידי גופים שנבחרו במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. שני המרכזים הגדולים: ירושלים ובני ברק, מופעלים על די הסכם עם העיריות והשאר ע"י מפעילים פרטיים

נתוני פעילות 2018:

התכנית פועלת ב-12 מרכזי תשתיות. עד כה עברו במרכזים כ-60,000 משתתפים, במשך 10 שנים. היום יש כ- 10,000 משתתפים מדי שנה.

ממצאים על התכנית:

- מעל 50% השמה.

- המרכזים הינם בסיס משמעותי להעלת שיעור ההשתתפות בתעסוקה.

- ממחקר של משרד העבודה. מחקר מנהל, מחקר וכלכלה על השנים הראשונות של התכנית, וכן על פי בסיס נתונים מחקר הערכה של מכון ברוקדייל נמצא כי השפעת התכנית על שיעור התעסוקה היא 20 נקודות אחוז בקרב הנשים ו-11 נ"א בקרב הגברים. התועלת נטו למשק היא כ-8,200 ₪ עד 11,300 ₪ למשתתף.

 

צור קשר: 
מוזמנים ליצור קשר במייל: InfoTevet@jdc.org