פוקוס: תעסוקה למבוגרים עם לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז

אוכלוסיות יעד: 

בוגרים עם הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה. קיומן של הפרעות למידה אלו מהווה חסם מרכזי ומהותי במציאת עבודה התואמת את הכישורים, השתלבות במקום עבודה, התמדה וקידום בתעסוקה.

שלב פיתוח: 
הטמעה (A)
שותפים: 

משרד הרווחה, העבודה והשירותים החברתיים.

מוקדי פעילות: 

מרכזי הזדמנות: תל אביב, ירושלים,  באר שבע,  חיפה ואשדוד.

על התכנית: 

תכנית "פוקוס", הפועלת מאז אוגוסט 2017 במרכזי הזדמנות בתעסוקה, פותחה על מנת לתת מענה להשתלבות בעולם התעסוקה לבוגרים בעלי פרופיל רווחתי המעידים על קשיים מתחום קשב וריכוז ולקויות למידה. התכנית נוצרה מתוך ההבנה שלקויות למידה והפרעות קשב וריכוז אינן נעלמות עם סיום הלימודים במסגרות לימודיות, הן בית ספריות והן אקדמיות, או השירות הצבאי. בוגרים עם לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז מתקשים לעבור מהילדות לשלב הבגרות, ולרוב מגיעים לבגרות עם מטען של כישלונות, תחושה של אי-התאמה ושיפוט לא אמפתי של הסביבה. בוגרים אלו מתקשים להשתלב בעבודה ולהצליח בה, בשל מורכבותם וביטויים המתמשך של הפרעות אלו, הן בהיבט הקוגניטיבי והן בהיבט ההתנהגותי.

בוגרים עם לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז מתקשים להשתלב בעבודה ולהצליח בה, בשל מורכבותם וביטוייהם המתמשכים של הפרעות אלו, הן בהיבט הקוגניטיבי והן בהיבט ההתנהגותי. נתונים סטטיסטיים בעולם מאששים טענות אלה ומצביעים על רמות אבטלה גבוהות יחסית בקרב אוכלוסייה זו, על שכר וסטטוס נמוכים באופן יחסי, על חוסר ייצוג במשרות ברמות הגבוהות ועל תחלופה רבה של מקומות עבודה, אם בשל התפטרות על רקע קשיים בעבודה ואם בשל התפטרות על רקע נטייתם של אנשים עם הפרעות אלה לאבד עניין בעבודות לא מתאימות (צדוק-לויתן וברונז, 2004).

התכנית מתמקדת בליווי מקצועי המותאם במיוחד לאתגרים הנובעים מלקות למידה ו/או מהפרעות קשב וריכוז, וליווי בצמתים של בחירות ושינויים בהתפתחות התעסוקתית: בעת מעבר לעולם העבודה, בהשתלבות במקום עבודה חדש, מיצוי הפוטנציאל התעסוקתי וניהול קריירה. הדגש המרכזי בתכנית מושם על התמדה במקום העבודה. בתכנית פועלים שני מסלולים: מסלול פרטני וליווי קבוצתי. התכנית מאפשרת גמישות ודינמיות במעבר בין שני המסלולים, וכן בין תכניות תעסוקה אחרות, כדי לאפשר מענה לצרכים הייחודיים של כל משתתף.

התכנית כוללת בין היתר מתן כלים ואסטרטגיות להתמודדות עם לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז הבאות לידי לביטוי בעולם העבודה,  מיקוד בכוחות ובכישורים של הלקוח והעצמתם בעולם העבודה. בתכנית מיישמים כלים מוכרים מעולם תכניות התעסוקה וכן מפתחים כלים יעודיים לתכנית.

כמו כן, התכנית שואפת לקחת חלק בשינוי תודעתי חברתי, תוך חשיפה והבנה של אוכלוסיית בוגרים עם לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז בעולם העבודה ומתן ביטוי לאיכויות ולכישורים של אנשים רבים בחברה הישראלית, הסובלים מלקויות אלו. לכך תהיה השפעה חיובית על המשק הישראלי כולו.

מה מיוחד בתכנית הזאת?

התכנית מזהה קיומן של הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה כחסם מרכזי בהשתלבות בתעסוקה וממקדת את הליווי המקצועי באתגרים הנובעים מחסם זה. הליווי יתמקד ויעמיק בעת השתלבות והתאקלמות במסגרת תעסוקתית לצורך התבססות ובחינת דרכי התמודדות מותאמים בעת מצבי קושי ומשבר. מודל התכנית והמענים במסגרתה נשענים על ידע ומומחים מקצועיים מתחום לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז  ומבססת עצמה כגוף ידע מקצועי ללמידה ולהתייעצויות במרכזי תעסוקה, לצד תכניות אחרות.

איך זה עובד: 

מטרת התכנית:

מטרות תכנית "פוקוס" הן שילוב והתמדה בעבודה של בוגרים עם לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז.

 

מרכיבי התכנית:

 • שיחת אינטייק של רכזי פרט במרכזי הזדמנות בתעסוקה, לאחר איתור מועמדים הפונים לרכזי הפרט, לעובד סוציאלי תעסוקתי או לרכזים בתכניות מסלול מקבילות.

 • החלטה על התאמה לתכנית: אם החסם התעסוקתי הוא הפרעת קשב וריכוז או לקות למידה, יינתן ליווי על ידי רכז תכנית פוקוס להשמה ולאחר השמה.

 • אינטייק ייעודי למשתתפי תכנית פוקוס. רכיבי האינטייק משמעותיים להבנה והיכרות מעמיקה של החסמים הנובעים מקיומה של לקות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז.

 • ליווי פרטני ארוך (עד שנה) של רכז מומחה פוקוס

 • ייעוץ לרכזים בצוות מרכזי הזדמנות, לגבי משתתפים במסלולים מקבילים, כולל מפגשים קצרי מועד עם פונים.

 • הדרכה לצוות המרכז המקצועי - רכזי פרט, רכז קשרי מעסיקים info-icon, מנהלת הדרכה ועו"ס שיקום תעסוקתי.

 • פתיחת סדנאות במרכז תעסוקה- מיועדת למשתתפי תכנית פוקוס ומוצעת למשתתפי תכניות מקבילות במרכז המעידים על קשיים מתחום לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז.

 

צוות ומבנה עבודה:

 • מנהלת תכניות תעסוקה תבת

 • מנהלת ארצית

 • אחראי פיתוח תוכן תבת

 • רכז מומחה התכנית

צור קשר: 
מנהלת התכנית יעל מזר חאיק - מייל: YaelM@jdcnet.org