תדריך הפעלה - תוכנית מנטורינג בתעסוקה לאנשים עם מוגבלות

שנת פרסום: 
2020

תכנית המנטורינג לאנשים עם מוגבלות יושמה לראשונה בשנת 2016 בשיתוף עם חברת
אמדוקס.
מדובר בתכנית ראשונה מסוגה, בה רוכשים חניכי התכנית כלים ומיומנויות שיסייעו להם
בחיפוש, בהשתלבות ובהתקדמות בעבודה באמצעות תהליך חניכה פרטני של מנהל
מארגון מוביל במשק.
תוכנית המנטורינג לאנשים עם מוגבלות מבוססת ומופעלת בשיתוף תוכנית מנטורינג
למגוון אוכלוסיות בג'וינט ישראל- תבת. מנהלת תוכנית המנטורינג מהווה כמנהלת
מקצועית שותפה ומנחה בפועל של מפגשי הכשרת המנטורים.

מטרתו של מסמך זה היא לאגד את המטרות, מודל ההפעלה וכן להציג את מסמכי השיווק,
המערכים ושאלוני מדידה, בהם נעשה שימוש במהלך התכנית, ובכך להוות מדריך יישומי
מלא להפעלתה.

סוג פריט: 
ארגז כלים לאנשי מקצוע בתעסוקה
מדריך הפעלה לתכנית
מודלים מקצועיים