תדריך הפעלה - תוכנית סיפתח

מחברים: 
עינת מסטרמן
אורנה חביב-תמיר
לינה זילברברג
לירון פינטו
שנת פרסום: 
2020

תכנית סיפתח פותחה בג'וינט ישראל תבת בשיתוף המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות במשרד
העבודה והרווחה במטרה ליצור חוליה מקשרת במעבר שבין הלימודים באקדמיה לשלב התעסוקה
עבור אנשים עם מוגבלות.

התכנית שואפת להוביל לשינוי בסביבה האקדמית ולתרום למיצוי היכולות של המשתתף
הן במסגרת הלימודים והן לצורך שילובו בתעסוקה .

תדריך זה כולל את מודל ההפעלה והכלים שפותחו במהלך שנות פעילותה של התכנית.

סוג פריט: 
ארגז כלים לאנשי מקצוע בתעסוקה
מדריך הפעלה לתכנית
מודלים מקצועיים