מסלולי קריירה: פיתוח וקידום עובדים בתפקידי כניסה בארגונים

מחברים: 
גוינט ישראל-תבת
משרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים
שנת פרסום: 
2019
הוצאה לאור: 
ג'וינט ישראל

סקירת תכנית מסלולי קריירה לפיתוח וקידום עובדים בתפקידי כניסה בארגונים. תוכנית 'מסלולי קריירה' פועלת לקידום תעסוקה איכותית באסטרטגיה הנותנת מענה לשתי רמות: א. שינוי ברמת הארגון; ב. שינוי ברמת העובדים. שתי האסטרטגיות משלימות זו את זו ומזינות זו את זו.

סוג פריט: 
ארגז כלים לאנשי מקצוע בתעסוקה
מודלים מקצועיים
מילון מושגים
פורום הדרכה