אוגדן הדרכה להפעלת הכשרות מקצועיות מונגשות לאנשים עם מוגבלות

מחברים: 
ד
גב' אילה יעקבי
שנת פרסום: 
2012
הוצאה לאור: 
ג'וינט ישראל

מתוך הנסיון הנצבר, ברור לנו שאנשים עם מוגבלות יכולים לתפקד במקצועות שונים בתפקידים הדורשים התמקצעות ויכולים להתקדם לרמות גבוהות של אחריות. כדי לאפשר זאת להם אנו מחויבים להנגיש להם את ההכשרות כך שיוכלו ללמוד ולמלא את התפקידים השונים ברמה הנדרשת מהם. מה שחשוב למעסיק, זה לקבל עובד מקצועי אשר מסוגל לבצע את המשימות, ולא הדרך בה למד את המקצוע. ב־ 2112 אישרו הועדה המקצועית וועד המנהל של תבת את השתתפותה והובלתה בתוכנית חדשנית
לפיתוח ההנגשות וההתאמות עבור ההכשרות המקצועיות במדינת ישראל לאנשים עם מוגבלות. אוגדן זה הינו פרי עבודה מאומצת המרכז את הידע הרב שהצטבר במהלך הפעלת התוכנית ופיתוחה. 

סוג פריט: 
ארגז כלים לאנשי מקצוע בתעסוקה
מדריך הפעלה לתכנית
מודלים מקצועיים
פורום הדרכה