מיפוי תחום לימודי עברית כשפה שנייה - בתכניות תעסוקה לחברה הערבית מוגשת לג'וינט ישראל - על ידי: ההתאגדות לחינוך מבוגרים

מחברים: 
ההתאגדות לחינוך מבוגרים
שנת פרסום: 
2017

ההתאגדות לחינוך מבוגרים מציגה מיפוי מקיף של תחום לימודי העברית בתכניות תעסוקה
בחברה הערבית, תוך התמקדות במרכזי "ריאן", על פי הזמנת ג'וינט ישראל תב"ת. -
הדו"ח כולל את תמונת המצב: מערך הלימודים, התפוקות, התוצאות והשפעות של התכנית
בתחום זה. המיפוי מתבסס על ראיונות עומק, תצפיות ועיון במסמכים שונים במהלך איסוף הנתונים.
אנו מקווים שנוכל ללמוד מהמסמך על ההצלחות, הקשיים והאתגרים בתחום הקניית שפה מכוונת תעסוקה, לאוכלוסייה דוברת ערבית, ולסייע בכך לתכנון מודל המשך פעילות על סמך ההמלצות העולות מן הדו"ח.

סוג פריט: 
מאמרים וסקירת ספרות
מחקר