תכנית קידום לתעסוקה איכותית - מאגר ידע וכלים

מחברים: 
ג'וינט ישראל-תבת
שנת פרסום: 
2019
הוצאה לאור: 
ג'וינט ישראל-תבת

מאגר הידע והכלים פותח על ידי "תכנית קידום", אשר שואפת להגדלת הפריון באמצעות יצירת מוביליות תעסוקתית וחברתית בקרב עובדים בשכר נמוך וחותרת לתעסוקה איכותית.

תכנית קידום הוקמה בשותפות ג'וינט ישראל-תבת, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והקרן למפעלים מיוחדים של הביטוח הלאומי. במשך שנות פעילותה לוו מעל 2,500 משתתפים.

ביחידות הלימוד תוכלו למצוא פרקטיקות וכלים יישומיים המבוססים על הידע שפותח והניסיון שנצבר בשנות פעילות התכנית. מאגר הידע והכלים מחולק ליחידות פרקטיות, זמינות וממוקדות הכוללות את כל מה שצריך לדעת כדי להצליח בקידום לתעסוקה איכותית.

 

יחידה 1 - רציונל ורקע לתוכנית "קידום"

רקע ורציונל תכנית "קידום"

רקע ורציונל לתכנית "קידום" - סרטון הסבר

 


יחידה 2 - מודל ההפעלה

מודל ההפעלה של תכנית קידום

תרשים מודל ההפעלה
מודל ההפעלה ומפת התהליך

 


יחידה 3 -מומחי קידום

תפקיד מומחה הקידום

 

 


יחידה 4 - מחקר מלווה לתכנית "קידום"

תוצאות המחקר המלווה לתכנית

שיטת בדיקת ההשפעה - מערך RCT

 


יחידה 5 - ארגז הכלים

ארגז הכלים למומחה קידום

Job Crafting

אינטראקציה, עפרון מחודד ונתיבי קידום

 


יחידה 6 - תרגילים

תרגיל קו קריירה

תרגיל הפרחים (למציאת חוזקות)

תרגיל תשעת העתידים

תרגיל עץ תעסוקה משפחתי

 

 

 


לתכנית "קידום" באתר תבת לחצו כאן

סוג פריט: 
ארגז כלים לאנשי מקצוע בתעסוקה
חומרי הדרכה לאנשי מקצוע
מדריך הפעלה לתכנית
מודלים מקצועיים
מחקרי הערכה לתכניות
פורום הדרכה