מדריך למעסיקים ביישום תכנית הכשרה בחניכות (Apprenticeship)

מחברים: 
ג'וינט ישראל תבת ומשרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים
שנת פרסום: 
2019

הכשרה מקצועית בשילוב חניכות ) Apprenticeship ( נחשבת במדינות רבות – כגון שוויץ, גרמניה, בריטניה וארצות הברית – לאחד הכלים הכלכליים המובילים לפיתוח ההון האנושי, למניעת האבטלה ולצמצומה ולהגדלת הפריון של המשק הכלכלי.

הכלים שיובאו בפניכם במדריך זה פותחו ויושמו במסגרת פיילוט שהוכשרו בו מאות חניכים במקצועות שונים והשתתפו בחניכה בו מאות מעסיקים. מדריך זה מיועד לתת לעסקים כלים שיסייעו להם להוציא לפועל תכניות הכשרה בחניכות לעובדים חדשים ו\או קיימים. המדריך בנוי כך שמעסיק יוכל לבצע תכנית חניכות בעצמו, ביחד עם קבוצת מעסיקים או במקרים מסוימים בהם מתקיימים הקריטריונים שנקבעו, בשיתוף ובמימון משרד העבודה והרווחה, לפי תוכנית לימודים שתאושר באגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה והרווחה, במסלול ההכשרה סטארטר.
אפשר להשתמש במכלול הכלים המופיעים במדריך זה או רק בחלק מהם תוך כדי התאמה לצרכים של הארגון שלכם.

סוג פריט: 
חומרים מקצועיים מימי עיון וכנסים
מדריך הפעלה לתכנית
פורום הדרכה
פורום קשרי מעסיקים