מדריך לעבודה עם מעסיקים ביישום הכשרה מקצועית בחניכות (Apprenticeship)

מחברים: 
ג'וינט ישראל תבת ומשרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים
שנת פרסום: 
2019

הכשרה מקצועית בשילוב חניכות (Apprenticeship) נחשבת במדינות רבות – כגון שוויץ, גרמניה, בריטניה וארצות הברית – לאחד הכלים הכלכליים המובילים לפיתוח ההון האנושי, למניעת האבטלה ולצמצומה ולהגדלת הפריון של המשק הכלכלי.
כלי זה מיועד לתת מענה הן לצורכי המעסיקים הזקוקים לעובדים מיומנים ומקצועיים והן למחוסרי עבודה או לעובדים בלתי מקצועיים המעוניינים לרכוש מקצוע נדרש וניסיון בעבודה, להתקדם מבחינה מקצועית ולעבוד בשכר בשילוב לימודים.
הכלים שיובאו בפניכם במדריך זה פותחו ויושמו במסגרת פיילוט שהוכשרו בו מאות חניכים במקצועות שונים והשתתפו בחניכה בו מאות מעסיקים. מדריך זה נועד לשמש כל גורם שיהיה מעוניין להוציא לפועל הכשרה מקצועית בשיתוף מעסיקים. אפשר להשתמש במכלול הכלים המופיעים במדריך זה או רק בחלק מהם תוך כדי התאמה לצרכים של הארגון שלכם.

סוג פריט: 
ארגז כלים לאנשי מקצוע בתעסוקה
חומרי הדרכה לאנשי מקצוע
מדריך הפעלה לתכנית
פורום הדרכה
פורום קשרי מעסיקים