נתוני משתתפים - תכנית אפיקים

מחברים: 
משב - מחקר יישומי
שנת פרסום: 
2014

תכנית "אפיקים" - מדידה של המשתתפים לפי פרמטרים שונים, הן פרמטרים "קשים" כמו היקף משרה ושכר, והן פרמטרים "רכים" כמו אמונה בעצמי ושביעות רצון מהעבודה.

המדידה נעשתה ב-3 נקודות זמן: בתחילת התכנית, בסיום התכנית ושנה וחצי לאחר סיום התכנית.
 

סוג פריט: 
מחקר
מחקרי הערכה לתכניות