ממצאי תכנית אפיקים 2014

מחברים: 
משב מחקר יישומי
שנת פרסום: 
2014

מחקר מעצב מלווה לתכנית 'אפיקים', תכנית תעסוקה ייחודית המכשירה צעירים וצעירות לעולם התעסוקה, על ידי מתן ידע וכלים למימוש הפוטנציאל האישי והתעסוקתי.

סוג פריט: 
מחקר
מחקרי הערכה לתכניות