תכנית סטאטר - מדריך לעבודה עם מעסיקים ביישום הכשרה מקצועית בחניכות

מחברים: 
אינה סולטנוביץ'-דוד
רויטל אסייג
חני עזרא
ענת בוחבוט
אהובה חסון
מיכל טל
תמנה גנוסר
נירית זקוביץ שישון
תמר גרנק כהן
שנת פרסום: 
2019
הוצאה לאור: 
ג'וינט ישראל תבת

הכשרה מקצועית בשילוב חניכות (Apprenticeship) נחשבת במדינות רבות לאחד הכלים הכלכליים המובילים לפיתוח ההון האנושי, למניעת האבטלה ולצמצומה ולהגדלת הפריון של המשק הכלכלי. כלי זה מיועד לתת מענה הן לצורכי המעסיקים הזקוקים לעובדים מיומנים ומקצועיים והן למחוסרי עבודה או לעובדים בלתי מקצועיים המעוניינים לרכוש מקצוע נדרש וניסיון בעבודה, להתקדם מבחינה מקצועית ולעבוד בשכר בשילוב לימודים.
על בסיס ניסיון שנלמד מהמודל השוויצרי, פיתחו ג'וינט ישראל-תבת והאגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה והרווחה מסלול להכשרה מקצועית המשלב הכשרה עיונית ומעשית לצד עבודה אצל מעסיק ורכישת מיומנויות במקום העבודה.
הכלים שיובאו בפניכם במדריך זה פותחו ויושמו במסגרת פיילוט שהוכשרו והושמו בו מאות חניכים במקצועות שונים אצל מאות מעסיקים.

מדריך זה נועד לשמש כל גורם שיהיה מעוניין להוציא לפועל הכשרה מקצועית בשיתוף מעסיקים. אפשר להשתמש במכלול הכלים המופיעים במדריך זה או רק בחלק מהם תוך כדי התאמה לצרכים של הארגון שלכם.

 

סוג פריט: 
ארגז כלים לאנשי מקצוע בתעסוקה
מדריך הפעלה לתכנית
פורום הדרכה
פורום מנהלי פרויקטים