כלכלה משתפת ועולם העבודה: פוטנציאל וסיכון לאוכלוסיות מוחלשות

מחברים: 
ד"ר צפריר בלוך-דוד
ד"ר יאיר פרידמן
ד"ר אבי שניידר
שנת פרסום: 
2019

הכלכלה המשתפת (מכונה לעיתים WEconomy, כלכלת עמיתים peer-to-peer, mesh, כלכלת רשת, כלכלה שיתופית, או צריכה שיתופית), היא מערכת חברתית-כלכלית המתבססת על שיתוף קהילתי של משאבים אנושיים ופיסיים. הכלכלה המשתפת מורכבת מפלטפורמות המאפשרות למשתמשיהן לייצר, להפיץ, לקיים מסחר ולצרוך מוצרים ושירותים, באמצעות מערך פתוח ומגוון רחב של עמיתים (ובכלל זה אנשים וארגונים). מערכות אלה לרוב ממנפות טכנולוגיות, מערכות מידע ותכנים רלוונטיים ועל ידי כך מאפשרות העצמה של אנשים, חברות, תאגידים, עמותות וממשלות. ברוב המקרים פלטפורמות אלה ממנפות משאבים ו/או שירותים יקרים יחסית, הנמצאים בתת שימוש.

מחקר זה שם לעצמו למטרה להתמודד עם סוגיות אלה, ברמה הבינלאומית ובעיקר בקונטקסט המקומי-ישראלי. במסגרת עבודת מחקר זו ננסה לתת מענה לשאלות הקשורות לרתימת הכלכלה המשתפת כאמצעי לשיפור מצבן של האוכלוסיות המוחלשות בשוק העבודה הישראלי ולגרומים הנדרשים על מנת לגרום לשיפור זה להתרחש.

סוג פריט: 
מחקר