תוכנית עבודה ג'וינט-תבת: תכנון מול ביצוע 2018 ותכנון שנת 2019

מחברים: 
רות ירון אמבייה ומייס מסאלחה
שנת פרסום: 
2018
הוצאה לאור: 
ג'וינט ישראל - תבת

שנת 2018 היא השנה הראשונה ליישומה של תוכנית העבודה התלת־שנתית, המביאה לידי ביטוי את התוכניות החדשות ואת כיווני הפעולה החדשים: פיתוחים ויוזמות אלו הם הכרחיים לשם מתן מענה לשינויים המתרחשים בעולם העבודה.
במסמך זה מתוארים יישומה בפועל של תוכנית העבודה במחציתה הראשונה של שנת 2018 , וכמובן גם מבט קדימה לקראת תכנון שנת 2019. מחציתה הראשונה של שנת 2018 גדושה הייתה בעשייה ובהתחדשות בתחום התעסוקה בתבת ובפעילות הממשלתית.

סוג פריט: 
מאמרים וסקירת ספרות